புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பண வீவீவீவீக்க்க்ககம்..!!

அறிவிப்பு : இங்கு பகிர பட்டிருந்த அ​சைபடம் நீக்கபட்டுள்ளது.


                      பல ​செய்திகள் படிப்பதற்கும், ​கேள்வி படுவதற்கும் அத​னை​யே ​நேரில் காட்சியாக பார்ப்பதற்கும் மிகவும் மாறுபட்ட உணர்வு​க​ளை ​கொடுக்க கூடியன. அந்த வ​கையில் உலகில் பல நாடுகளில் பணவீக்கம், பண வாட்டம் என்ப​வைக​ளை புள்ளிவிவரங்களாக படிப்பது உண்டு. அப்​போது எல்லாம் அ​வைகள் ​வெறும் புள்ளிவிவரங்களாக​வே காட்சியளிக்கும். சமீபத்தில் நான் பார்த்த நாணய மதிப்பு சரிவு சம்பந்த பட்ட 2நிமிட துண்டு படம் ​மிகவும் சிந்த​னை​யை தூண்டி விட்டது. ​பொதுவாக நி​றைய பணம் என்னும் வார்த்​தை என்றா​லே ஒரு மங்களகரமான மஞ்சள் ​பையில் ​போட்டு எடுத்து ​செல்லும் நம் ​பெரியவர்களின் அறிய காட்சி தான் நி​னைவுக்கு வருகிறது. இந்த காலத்தில் ​பெரும்பாலும் கா​சோ​லை வடிவில் ​செலுத்த பட்டு விடுகிறது. கறுப்பு/கள்ள பண ஆசாமிகள் ​நோட்டுகற்​றைக​ளை குவித்து ​வைத்திருப்பது என்பது ​வேறு.

                     நம் ​போன்ற நடுத்தர வாழ்க்​கையில் பர்சு நி​றைய பணம் இருந்தா​லே கால் த​ரையில் பாவாது.. மனசு உற்சாகத்தில் துள்ளும்.. ஆனால் இந்த படத்தில் உள்ள படி பணம் தள்ளுவண்டியில் ​வைத்து தள்ளி வரக்கூடிய சூழலில் அவர்கள் நி​லை​மை​யை நி​னைத்தா​லே ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது. யாரும் பட்டினி கிடக்க ​போவதில்​லை.. எளி​மையாக பண்டமாற்று மு​றைக்கு ஏ​ழைகளும், சமானியர்களும் மாறிவிடுவார்கள். ஆனாலும் ந​டைமு​றை சிக்கல் என்பது தவிர்க்க இயலாது தான்.. சமீபத்தில் என்​னை கவர்ந்த துண்டு படம். இதனுடன் -பணவீக்கம்- ​தொடர்பு​டைய ​​செய்தி சுட்டி http://tinyurl.com/nnkdcob

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>