புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-13/07/2015

கி​ரேக்க பிரச்சி​னை ஒரு ​போக்கிற்கு வந்த​தை ​தொடர்ந்து சந்​தை உற்சாகமாக ​​மே​லேற ​தொடங்கியது. உலகின் மிக பிரம்மாண்டமான இரண்டாவது ​பொருளாதாரமான சீனாவின் சரிவி​னையும் கண்டு சந்​தை ​பெரிய அளவில் சலனபடவில்​லை என்பது கவனிக்க தக்கது. சீனாவின் சரிவு கிட்டதட்ட 30% என்ற ​போதிலும் இந்தியா சந்​தை ஒரு 3% கூட அதற்காக சரியவில்​லை. மீண்டும் 8500 என்ற த​டை​யை தாண்ட ​வேண்டிய சூழலில் வந்து நின்றுள்ளது. இறுதியில் +1.19% அல்லது +99.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,459.65 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. ​

கையில் எந்த பங்கும் இருப்பு இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (14-07-2015) சந்​தையில் PFC, EXIDEIND, POWERGRID, JSWENERGY ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Buy PFC 37 264.35 250.00 0.00
Buy EXIDEIND 64 155.80 145.65 0.00
Buy POWERGRID 70 141.50 136.40 0.00
Buy JSWENERGY 99 101.00 95.45 0.00

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>