புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-23/07/2015

தங்கம், கச்சா எண்​ணை ​போன்ற முக்கியமான​வைகள் வி​லை சரிந்துள்ள நி​லையில் அங்கிருந்து ​வெளி​யேறும் முதலீடுகளுக்கு ​பெரிய அளவில் ​வேறு மாற்று இடம் இல்​லை என்ப​தையும் நாம் கவனத்தில் ​கொள்ள ​வேண்டும். இன்​றைய ​சந்​தையானது துவக்கத்தில் ​நேர்ம​றையாக துவங்கி ​மெல்ல ஆதரவி​னை இழந்து எதிர்ம​றையாக முடிவ​டைந்தது.​ இறுதியில் -0.51% அல்லது -43.70 என்ற அளவு சரிந்து 8,589.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TATAMTRDVR 242.90 என்ற வி​லைக்கு வர்த்தகம் ந​டை​பெற்றது.

TATAMTRDVR பங்கானது +6.00% உயர்ந்து 254.50 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (24-07-2015) சந்​தையில் AMARAJBAT, GAIL, JINDALSAW, NMDC, OIL, SAIL, SBIN, SYNDIBANK, TATAMOTORS, VOLTAS ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell TATAMTRDVR 41 0.00 232.95 254.50
Buy AMARAJBAT 11 884.35 856.00 0.00
Buy GAIL 26 377.00 360.90 0.00
Buy JINDALSAW 146 68.30 62.60 0.00
Buy NMDC 86 115.85 113.00 0.00
Buy OIL 22 446.45 432.60 0.00
Buy SAIL 167 59.65 56.05 0.00
Buy SBIN 37 274.00 261.90 0.00
Buy SYNDIBANK 94 105.75 99.15 0.00
Buy TATAMOTORS 24 403.40 385.00 0.00
Buy VOLTAS 31 318.50 306.00 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>