புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/08/2015

​நேர்ம​றையாக துவங்கி ​மேலும், கீழுமாக அ​லைபாய்ந்த சந்​தையானது ​நேர்ம​றையாக​வே முடிவ​டைந்தது. இறுதியில் +0.12% அல்லது +10.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,543.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளான ITC 327.40, UNIONBANK 176.50, ENGINERSIN 242.85 என்ற வி​லைகளுக்கு வர்த்தகமாகின. வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ADANIPORTS 326.50, MOTHERSUMI 349.20, EDELWEISS 65.80, SBIN 273.75 ஆகிய நிறுவனங்கள் எனது வி​லைகளுக்கு கி​டைத்துள்ளது.

KTKBANK பங்கானது +0.60 உயர்ந்து 141.70 என்பதாகவும், ADANIPORTS பங்கானது +1.80 உயர்ந்து 330.70 என்பதாகவும், MOTHERSUMI பங்கானது +0.60% உயர்ந்து 349.45 என்பதாகவும், EDELWEISS பங்கானது +2.10% உயர்ந்து 66.85 என்பதாகவும், SBIN பங்கானது +4.10 உயர்ந்து 281.05 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-08-2015) சந்​தையில் SUNPHARMA, GAIL, BIOCON, PRESTIGE, EXIDEIND, AXISBANK, JISLJALEQS, CROMPGREAV, VOLTAS, ONGC ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell KTKBANK 71 0.00 133.10 144.65
Sell ADANIPORTS 30 0.00 312.20 336.30
Sell MOTHERSUMI 28 0.00 328.15 359.70
Sell EDELWEISS 151 0.00 61.60 67.80
Sell SBIN 36 0.00 252.30 281.95
Buy SUNPHARMA 11 835.50 810.20 0.00
Buy GAIL 28 356.65 343.10 0.00
Buy BIOCON 21 466.00 449.00 0.00
Buy PRESTIGE 44 223.00 202.25 0.00
Buy EXIDEIND 66 151.30 136.15 0.00
Buy AXISBANK 17 582.70 550.45 0.00
Buy JISLJALEQS 131 76.50 70.70 0.00
Buy CROMPGREAV 53 186.95 174.05 0.00
Buy VOLTAS 30 323.00 306.70 0.00
Buy ONGC 35 277.50 265.00 0.00

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>