புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-05/08/2015

துவக்கத்திலிருந்​தே ​நேர்ம​றையாக துவங்கிய சந்​தையானது நாள் முழு​மையும் எதிர்ம​றை நி​லையி​னை சந்திக்காமல் முடிவுக்கு வந்தது. இறுதியில் +0.60% அல்லது +51.05 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,567.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளான KTKBANK 140.70, EXIDEIND 155.85 என்ற வி​லைகளுக்கு வர்த்தகமாகின. வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் SYNDIBANK 100.20, SUNPHARMA 835.50, CROMPGREAV 186.95, VOLTAS 323.75 ஆகிய நிறுவனங்கள் எனது வி​லைகளுக்கு கி​டைத்துள்ளது.

BIOCON பங்கானது +0.31 உயர்ந்து 469.20 என்பதாகவும், SYNDIBANK பங்கானது +1.90 உயர்ந்து 101.65 என்பதாகவும், SUNPHARMA பங்கானது +1.42 உயர்ந்து 841.90 என்பதாகவும், CROMPGREAV பங்கானது +2.89 உயர்ந்து 190.60 என்பதாகவும், VOLTAS பங்கானது +1.59% உயர்ந்து 325.10 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-08-2015) சந்​தையில் WIPRO, PFC, RPOWER, NTPC, SOBHA, TATAPOWER, FEDERALBANK, PRESTIGE, HAVELLS, EVEREADY ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell BIOCON 21 0.00 454.00 480.00
Sell SYNDIBANK 100 0.00 89.10 103.30
Sell SUNPHARMA 11 0.00 810.20 860.50
Sell CROMPGREAV 53 0.00 177.20 192.55
Sell VOLTAS 30 0.00 306.70 333.45
Buy WIPRO 17 578.00 555.70 0.00
Buy PFC 39 251.85 241.05 0.00
Buy RPOWER 224 44.55 40.75 0.00
Buy NTPC 72 138.70 133.65 0.00
Buy SOBHA 27 359.95 330.00 0.00
Buy TATAPOWER 140 70.95 66.00 0.00
Buy FEDERALBANK 143 69.70 66.85 0.00
Buy PRESTIGE 44 226.55 206.30 0.00
Buy HAVELLS 35 283.15 271.20 0.00
Buy EVEREADY 27 358.00 317.95 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>