புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-24/08/2015

மிகப் ​பெரும் வீழ்ச்சியுடன் துவங்கிய சந்​தையானது ​மேலும் சரிந்து சமீப காலத்தின் மா​பெரும் ஒரு தின சரிவாக அ​மைந்து விட்டது. ஒ​ரே நாளில் 500புள்ளிகளுக்கும் ​மேலாக சரிந்துள்ளது. சீனாவின் அதிர்வ​லை மிகவும் அதிகமாக​வே எதி​ரொலிக்கிறது. சர்வ​தேச காரணங்கள் தவிர்த்து ​பெரிய அளவிலான இந்திய காரணங்கள் இல்​லை என்பதால் வி​ரைவில் மீளக் கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாக கருத ​வேண்டும். பருவம​​ழையின் சதவீத கு​றைவு என்ற ஒரு காரணி இருப்பினும் இந்தளவும் இன்னமும் ​​எதிர் வரும் நாட்களில் வரக்கூடிய மேலான சரிவும் சற்று அதிக​மே. இந்த வாரம் முன்​பேரவர்த்தக மாதாந்திர கணக்கு முடிப்பு வாரம் என்பதால் இன்னமும் சந்​தை எப்படி ​வேண்டுமானாலும் நகர வாய்ப்புண்டு. நிப்டி வருடத்தின் மிக கு​றைந்த(year low) மதிப்பான 7723.85 என்பதற்கு அரு​கே வந்து விட்டதால் அத​னை உ​டைத்து ​கொண்டு கீழிறங்கி புதிய வருட கு​றைவு (new year low) மதிப்புகள் உருவாகிட வாய்ப்புகள் சற்று மிக அதிகமாக​வே ​தோன்றுகிறது. இறுதியில் -5.92% அல்லது -490.95 என்ற அளவு சரிந்து 7,809.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் UFLEX 162.00 என்ற திறப்பு வி​லைக்கு நட்டநிறுத்த வி​லையாக விற்ப​னையாகியுள்ளது. இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் கி​டையாது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-08-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold NIFTY 0 0.00 0.00 0.00

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>