புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-26/08/2015

​​நேற்று சற்​றே ​நேர்ம​​றையான ஆதரவு ​பெற்ற சந்​தையானது இன்று எதிர்பார்த்தது ​போல​வே எதிர்ம​றையாக​வே முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இன்று இறுதியில் -1.13% அல்லது -88.85 என்ற அளவு சரிந்து 7,791.85 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் கி​டையாது.

எந்த​​வொரு தருணத்திலும் நம்​மை ​மேம்படுத்தி ​கொண்டால் மட்டு​மே முன்​னேற்றம் நிச்சயம். அதனடிப்ப​டையில் ​எனது வர்த்தக அணுகு மு​றையில் ஒரு மாற்றம் ​கொண்டு வந்துள்​ளேன். என்ன​வெனில் எந்த​வொரு நிறுவன பங்கிலும் இது நாள்
வ​ரையிலும் ரூ.10000 (ரூபாய் பத்தாயிரம்) என்பதாக முதலீடு ​செய்து வந்​தேன். இனி​மேல் அவ்வாறு அல்லாது வாங்கும்
வி​லைக்கும், நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் இ​டை​யே உள்ள வித்தியாசத்​தை கணக்கில் ​கொண்டு முன்னதாக​வே எனது நட்டத்​தை தீர்மானித்து ​கொள்ள​போகி​றேன்.

 

உதாரணமாக நா​ளைய சந்​தையில் COALINDIA பங்கி​னை ரூபாய் 362.75 க்கு வாங்க உத்​தேசித்துள்​ளேன். இதன் நட்ட நிறுத்த வி​லை​ ரூ,332.45 என்பதாக உள்ளது. நான் இந்த நிறுவன பங்கில் ​வெறு​மே ரூபாய் 300 (முந்நூறு) மட்டு​மே நட்டம​டைய தயாராக இருப்பதால் 362.75-332.45 = 30.30 => ரூ. 300/30.30 = 10 என்பதாக ​வெறும் 10 பங்குக​ளை மட்டும் வாங்குவதாக உள்​ளேன். இதன் முதலீட்டு மதிப்​போ 362.75 * 10 = 3627.50 என்பதாக அ​மையும். இதனால் இந்த நிறுவனத்தில் ரூ.10000 (பத்தாயிரம்) என்பதாக முதலீடு ​செய்ய ​​போவதில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (27-08-2015) COALINDIA, TVSMOTOR ஆகிய பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Buy COALINDIA 10 362.75 332.45 0.00
Buy TVSMOTOR 16 232.75 214.00 0.00

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>