புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-28/08/2015

உற்சாகமாக துவங்கிய சந்​தையானது ​மெல்ல ​மெல்ல உற்சாகமிழந்து 8000 புள்ளிகளுக்கு ​மேல் என்ற குறிப்பிட தகுந்து நி​லையில் முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் +0.67% அல்லது +53.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,001.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TATAMTRDVR 242.70, PRESTIGE 204.80 என்ற வி​லைகளில் கி​டைத்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

TATAMTRDVR பங்கானது +2.00% உயர்ந்து 245.50 என்பதாகவும், PRESTIGE பங்கானது +4.40% உயர்ந்து 211.30 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (31-08-2015) HCLTECH, IBULHSGFIN, TATAMOTORS, IDEA , RELIANCE, ZEEL, BHARTIARTL, IGL, IRB ஆகிய பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold TATAMTRDVR 12 0.00 217.40 0.00
Sell PRESTIGE 13 0.00 180.10 215.00
Buy HCLTECH 10 954.90 905.40 0.00
Buy IBULHSGFIN 7 782.00 705.00 0.00
Buy TATAMOTORS 8 342.55 305.80 0.00
Buy IDEA 41 155.50 148.25 0.00
Buy RELIANCE 5 883.00 823.20 0.00
Buy ZEEL 8 392.90 355.40 0.00
Buy BHARTIARTL 10 367.50 336.50 0.00
Buy IGL 8 492.75 454.10 0.00
Buy IRB 10 242.30 207.30 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 28-08-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -04915.90
பங்கு முதலீடு -05574.80
பங்கு மதிப்பு +05692.90
—————————————– —————
​மொத்தம் +95202.20
—————————————— —————

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-28/08/2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>