புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/09/2015

​நேர்ம​றையான உற்சாகத்துடன் துவங்கிய சந்​தையானது பிற்பகலில் ​மெல்ல ஆதரவி​னை இழந்து எதிர்ம​றை நி​லையி​னை எட்டி பார்த்தது. ​இன்று இறுதியில் +0.02% அல்லது +1.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,789.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. JKTYRE 107.25 என்ற எனது வி​லைக்கு வராம​லே​யே உயர்வு நி​​லையி​லே​யே வர்த்தகமாகி முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் JINDALPOLY 397.80 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

BHARTIARTL பங்கானது -0.50% சரிந்து 348.70 என்பதாகவும், RELIANCE பங்கானது -0.70% சரிந்து 860.95 என்பதாகவும், KOTAKBANK பங்கானது -0.60% சரிந்து 631.25 என்பதாகவும், RELINFRA பங்கானது -0.90% சரிந்து 341.40 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (14-09-2015) IBULHSGFIN, ICICIBANK, KTKBANK, MARICO, L&TFH, IGL, TATACHEM, DABUR ஆகிய பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell BHARTIARTL 22 0.00 339.20 363.25
Sell RELIANCE 14 0.00 825.10 886.60
Sell KOTAKBANK 14 0.00 595.00 648.85
Sell RELINFRA 9 0.00 312.50 354.85
Buy IBULHSGFIN 12 735.90 696.55 0.00
Buy ICICIBANK 13 270.00 247.70 0.00
Buy KTKBANK 28 119.00 108.40 0.00
Buy MARICO 10 409.95 380.30 0.00
Buy L&TFH 107 64.80 62.00 0.00
Buy IGL 15 477.00 457.90 0.00
Buy TATACHEM 16 393.05 374.50 0.00
Buy DABUR 16 286.50 268.75 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*11-09-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -05027.05
பங்கு முதலீடு -31728.60
பங்கு மதிப்பு +31474.20
—————————————– —————
​மொத்தம் +094718.55
—————————————— —————

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>