புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-06/10/2015

​​எதிர்பாராத விதமாக ​தனிப்பட்ட பணியின் காரணமாக நேற்​றைய வர்த்தகம் குறித்த இடு​கை​யை ​வெளியிட இயலவில்​லை. இன்​றைக்கு ​நேர்ம​றையாக துவங்கிய சந்​தையானது சற்​றே எதிர்ம​றைக்கு ​சென்றாலும் பின்னர் அதிலிருந்து மீண்டு ​நேர்ம​றையாக​வே முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் +0.41% அல்லது +33.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,152.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

​நேற்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​​வைகளில் BHARTIARTL 340.45, TITAN 329.70, OIL 435.00, BHARATFORGE 937.50, ONGC 236.60, TATACHEM 389.00 என்பதாகவும், இ​ன்​றைக்கு COALINDIA 330.35, SUNPHARMA 900.90 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

​​நேற்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் RELINFRA 358.95, NBCC 984.75, ASHOKLEY 95.70, DABUR 286.70, TATACHEM 400.70 எனவும், இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DHFL 224.40, COALINDIA 340.30, TITAN 339.60, OIL 448.10, ONGC 243.70 எனவும் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

AMBUJACEM பங்கானது -0.01% சரிந்து 209.80 என்பதாகவும், BHARTIARTL பங்கானது +0.80% உயர்ந்து 348.85 என்பதாகவும், SUNPHARMA பங்கானது +1.30% உயர்ந்து 909.95 என்பதாகவும், BHARATFORGE பங்கானது -1.70% சரிந்து 931.95 என்பதாகவும் முடிவ​​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-10-2015) UPL, CUB, PNB, GAIL, NMDC ஆகிய பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell AMBUJACEM 22 0.00 196.25 215.60
Sell BHARTIARTL 12 0.00 315.60 350.70
Sell SUNPHARMA 8 0.00 840.25 927.90
Sell BHARATFORG 9 0.00 884.00 965.60
Buy UPL 9 466.70 433.80 480.70
Buy CUB 260 92.45 91.30 95.20
Buy PNB 49 137.80 131.75 141.90
Buy GAIL 11 311.60 285.50 320.90
Buy NMDC 75 96.00 92.00 98.90

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-06/10/2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>