புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-08/10/2015

8200 புள்ளிக​ளை தாண்டி ​செல்ல இன்றும் சந்​தை சிரமபட்டு இறங்கு முகமாக எதிர்ம​றையில் முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் -0.59% அல்லது -48.05 என்ற அளவு சரிந்து 8,129.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

​இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ​​

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

AMBUJACEM பங்கானது +0.40% உயர்ந்து 209.90 என்பதாகவும், BHARTIARTL பங்கானது -0.30% சரிந்து 341.55 என்பதாகவும், BHARATFORGE பங்கானது +0.10% சரிந்து 930.50 என்பதாகவும், PNB பங்கானது +0.10% உயர்ந்து 139.05 என்பதாகவும், GAIL பங்கானது -2.40% சரிந்து 305.50 என்பதாகவும் முடிவ​​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-10-2015) THERMAX பங்கி​னை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell AMBUJACEM 22 0.00 206.80 209.90
Sell BHARTIARTL 12 0.00 335.60 341.55
Sell BHARATFORG 9 0.00 909.00 937.50
Sell PNB 49 0.00 131.75 139.00
Sell GAIL 11 0.00 292.00 311.60
Buy THERMAX 16 836.55 868.50 861.60

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>