புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-09/10/2015

சந்​தை 8200 புள்ளிக​ளுக்கு ​வெகு அருகில் இன்று முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இன்று இறுதியில் +0.74% அல்லது +60.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,189.70 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

​இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

​​இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AMBUJACEM 209.90 எனவும், BHARTIARTL 341.55 எனவும், BHARATFORGE 930.50 எனவும், PNB 139.00 எனவும், GAIL 311.60 எனவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

இன்​றைய தினம் எனது பங்கு வர்த்தக மு​னைப்பில் மிக முக்கிய தினம். நட்ட நிலவரத்திலிருந்து மீண்டு லாப நி​லைக்கு வந்துள்​ளேன். வி​​ரைவில் மீண்ட முதலீடு என்ற த​லைப்பில் எழுத உள்​ளேன்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-10-2015) NMDC, MOTHERSUMI ஆகிய பங்கி​னை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Buy NMDC 144 97.20 93.75 99.90
Buy MOTHERSUMI 37 245.00 231.50 252.40

 

 

 

*09-10-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +00214.95
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +100214.95
—————————————— —————

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-09/10/2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>