புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-28/10/2015

முன்​பேர வர்த்தகத்தின் மாதாந்திர முடிவு தினத்தி​னை​யொட்டி நிப்டி ​பெரிதும் எதிர்ம​றையில் துவங்கி ​மென்​மேலும் எதிர்ம​றை​யை ​நோக்கி சரிந்து ​சென்றது அல்லது 8300 புள்ளிகளில் கடும் த​டையி​னை எதிர்​கொண்டது என்று கருதலாம். இன்று இறுதியில் -0.75% அல்லது -61.70 என்ற அளவு சரிந்து 8,171.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு முடிவுக்கு வரவில்​லை. ​​

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் POWERGRID 133.40 என்ற எனது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கும், HINDUNILVR 813.70 என்ற எனது வி​லைக்கும் விற்ப​னையானது.

VOLTAS பங்கானது +0.60% உயர்ந்து 292.65 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

குழப்பமான சூழல்

​நிப்டியி​னை அடிப்ப​டையாக ​கொண்டு நான் சந்​தையின் ​போக்​கை நிர்ணயிக்க எனக்கு உதவும் இரு காரணிகளும் எதிர்ம​றை தி​சை காட்டுகின்றன. ஆனால் இன்​றோ தனிப்பட்ட நிறுவன பங்குகள் நி​றைய வாங்க ​வேண்டியதாக சமிஞ்​கையி​னை ​வெளியிடுகின்றன. நா​ளை நிப்டியின் அடிப்ப​டையில் என் வி​லைக்கு எதுவு​மே வர்த்தகம் ஆகாமல் ​போகுமா அல்லது நிறுவன பங்குகளின் அடிப்ப​டையில் எனக்கு வர்த்தகம் ஆகுமா என்ற குழப்பமான சூழல்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-10-2015) சந்​​தையில் DABUR, WIPRO, TECHM, MARICO, NCC, IOC, CROMPGREAV, AMBUJACEM, TITAN, GRANULES, TATASTEEL ஆகிய பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell VOLTAS 42 0.00 280.95 295.50
Buy DABUR 44 273.30 262.00 281.50
Buy WIPRO 30 581.25 564.65 598.70
Buy TECHM 27 554.00 535.50 570.60
Buy MARICO 30 397.50 381.15 409.40
Buy NCC 87 83.90 78.20 86.40
Buy IOC 37 404.70 391.50 416.80
Buy CROMPGREAV 78 187.40 181.00 193.00
Buy AMBUJACEM 59 211.50 203.10 217.80
Buy TITAN 28 355.65 338.25 366.30
Buy GRANULES 37 155.70 142.35 160.40
Buy TATASTEEL 37 251.60 238.25 259.10

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>