புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/11/2015

நிப்டி 8000 புள்ளி​க​ளை தாண்டி கீ​ழே இறங்காத சூழலில் இன்று சற்​றே ஆதரவு ​பெற்று ​நேர்ம​றையான முடிவுக்கு வந்துள்ளது நிப்டியின் சரிவு கட்டுபடுத்த பட்டுள்ளதான எண்ணத்​தை உண்டாக்குகிறது. இன்று இறுதியில் +0.12% அல்லது +9.90 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,060.70 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் RELIANCE 961.50 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

நான் வி​லை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

RELIANCE பங்கானது +0.80% உயர்ந்து 967.20 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-11-2015) HINDPETRO, IOC, THERMAX, ICICIBANK, SINTEX, OIL, CAIRN, TATACHEM, WIPRO, HCLTECH ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell RELIANCE 15 0.00 929.90 990.30
Buy HINDPETRO 14 790.00 755.10 813.70
Buy IOC 29 403.90 387.00 416.00
Buy THERMAX 15 864.70 832.05 890.60
Buy ICICIBANK 36 282.70 269.10 291.20
Buy SINTEX 107 103.50 98.85 106.60
Buy OIL 35 411.00 397.05 423.30
Buy CAIRN 70 157.70 150.60 162.40
Buy TATACHEM 23 424.60 403.75 437.30
Buy WIPRO 39 581.25 568.50 598.70
Buy HCLTECH 16 885.20 854.00 911.80

 

 

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-03/11/2015

 • தொடர்ந்து 3வது கேள்வி – இண்டிகோ மற்றும் கோ ஏர் ஐபிஓ பற்றி எழுதவும். எதற்காக இண்டிகோவிற்கு 6 மடங்கு சந்தா தர மக்கள் தயாராய் இருந்தார்கள்? இந்திய விமான சந்தையின் மீது இருக்கிற மதிப்பா. சமீபத்திய சிவில் ஏவியேஷன் பாலிசி யின் விளைவா? தனி நிறுவனம் மீது இருந்த மதிப்பா?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>