புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-24/11/2015

​இன்றும் சந்​தையானது பெரிய அளவிலான நகர்வுகள் இன்றி குறுகிய ​எல்​லைக்குள் அ​டைப்பட்டு மிக கு​றைவான புள்ளிகள் எதிர்ம​றை என்பதாக முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் -0.22% அல்லது -17.65 என்ற அளவு சரிந்து 7,831.60 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HINDUNILVR 806.85 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் RELIANCE 969.90 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

ASHOKLEY பங்கானது -1.40% சரிந்து 94.80 என்பதாகவும், WIPRO பங்கானது -1.10% சரிந்து 563.85 என்பதாகவும், AUROPHARMA பங்கானது -1.40% உயர்ந்து 835.25 என்பதாகவும், HINDUNILVR பங்கானது +2.60% உயர்ந்து 811.95 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (26-11-2015) சந்​தையில் POWERGRID, DISHTV, EXIDEIND, CIPLA ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

 

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell ASHOKLEY 153 0.00 91.25 95.60
Sell WIPRO 25 0.00 551.15 573.20
Sell AUROPHARMA 17 0.00 808.35 855.90
Sell HINDUNILVR 20 0.00 787.00 814.90
Buy POWERGRID 169 132.70 129.75 136.70
Buy DISHTV 196 104.30 101.75 107.40
Buy EXIDEIND 107 151.00 146.35 154.00
Buy CIPLA 23 648.90 627.40 655.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முன்​பேர வர்த்கத்திற்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் (10,000/-) முதலீடு ​செய்வதாக உள்​ளேன். கிட்டதட்ட ஒரு பகுதி/நிறுவன முதலீட்டிற்​கே ஒரு லட்சம் ​தே​வைப்படும். நிப்டி மற்றும் ​பேங்க்நிப்டி க்கு 8சதம் பகுதி முதலீடும், பிற நிறுவன முன்​பேரத்திற்கு 10-15சதம் வ​ரையிலும் முதலீடு ​செய்ய ​வேண்டியுள்ளது. இந்த சதவீதமானது நாம் கணக்கு ​வைத்துள்ள தரகு நிறுவனங்க​ளை ​பொறுத்து மாறுபடும். நான் நிப்டி வ​கையறாகளுக்கு 10% மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கு 20% என்பதாகவும் ஒதுக்க உள்​ளேன். மிக அதிக பட்ச சதவீததமாக ஒதுக்கி ​வைப்பது நமக்கு நல்லது.

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>