புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-26/11/2015

முன்​பேர வர்த்தக மாதாந்திர முடிவு தினத்​தை முன்னிட்டு சந்​தை கா​லை துவக்கம் முத​லே சற்றும் ​​தொய்வின்றி ​நேர்ம​றையாக​வே ​சென்று முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் +0.67% அல்லது +52.20 என்ற அளவு சரிந்து 7,883.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் POWERGRID 132.70 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HINDUNILVR 814.90 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

ASHOKLEY பங்கானது -0.70% சரிந்து 94.10 என்பதாகவும், WIPRO பங்கானது +1.00% உயர்ந்து 569.50 என்பதாகவும், AUROPHARMA பங்கானது -1.30% சரிந்து 824.10 என்பதாகவும், POWERGRID பங்கானது +1.50% உயர்ந்து 133.80 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (26-11-2015) சந்​தையில் AXISBANK, IDFC, DISHTV, NTPC, YESBANK ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell ASHOKLEY 153 0.00 91.95 95.60
Sell WIPRO 25 0.00 552.65 573.20
Sell AUROPHARMA 17 0.00 808.35 855.90
Sell POWERGRID 169 0.00 130.40 136.70
Buy AXISBANK 48 468.55 458.25 482.60
Buy IDFC 384 53.45 52.15 54.90
Buy DISHTV 192 104.60 102.00 107.70
Buy NTPC 117 134.95 130.70 139.00
Buy YESBANK 16 754.00 724.10 776.60

 

  ===========================================================================================================

இன்று முதல் முன்​பேர வர்த்கத்தி​னை துவக்குகி​றேன். இதில் வாங்கி – விற்பது மட்டுமின்றி விற்று – வாங்குவதும் உண்டு என்பது கவனத்தில் ​கொள்ள தக்கது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy NIFTY 31-Dec-15 1 7925.00 7770.00 0.00
Buy ACC 31-Dec-15 1 1360.70 1326.65 0.00
Buy AXISBANK 31-Dec-15 1 468.60 458.90 0.00
Buy INFY 31-Dec-15 1 1064.50 1037.90 0.00
Sell CIPLA 31-Dec-15 1 0.00 948.90 929.90
Sell SBIN 31-Dec-15 1 0.00 250.10 240.90
Sell NCC 31-Dec-15 1 0.00 80.65 77.45

 

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-26/11/2015

 • Subramani

  How can I buy all future lots at single time.
  Because margin amount is too high.

  • திரு.சுப்பிரமணி தங்கள் வரு​கைக்கும், பின்னூட்டத்திற்கும் நன்றி.

   முன்​பேர ஒப்பந்தங்க​ளை (future’s) வாங்க இயலாவிடின் முன்​பேர வாய்ப்பு – Options – Call option / put option இ​தே வி​லை​யை சார்ந்து முயற்சிக்கலா​மே. உதாரணமாக INFY ன் இன்​றைய 1060 ரூபாய் Call Option னின் முடிவு வி​லை 33.60 ஆகும். 500 * 33.60 = 16800 ரூபாய் தான் வரும்.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>