புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-30/11/2015

எந்தவிதமான ​போக்கிலும் முன்​னேற இயலாது அ​லைபாய்ந்து பின்னர் ​பெரிய மாற்றமின்றி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ​இன்று இறுதியில் -0.09% அல்லது -7.45 என்ற அளவு சரிந்து 7,935.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INDUSINDBK 931.50 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO 573.20, POWERGRID 136.70,  DISHTV 107.70 என்ற எனது வி​லைக்கும்,  AUROPHARMA 808.35 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும்  விற்ப​னையாகியுள்ளது.

 AXISBANK பங்கானது -0.40% சரிந்து 469.15 என்பதாகவும், YESBANK பங்கானது +0.70% உயர்ந்து 768.20 என்பதாகவும், INDUSINDBK பங்கானது +1.30% உயர்ந்து 935.25 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-12-2015) சந்​தையில்  CIPLAHCLTECH, HINDZINCTATAPOWERAPOLLOTYRE ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell AXISBANK 48 0.00 458.25 482.60
Sell YESBANK 16 0.00 724.10 776.60
Sell INDUSINDBK 23 0.00 910.00 959.40
Buy CIPLA 27 651.50 633.10 671.00
Buy HCLTECH 19 881.75 856.60 908.20
Buy HINDZINC 119 144.70 140.50 149.00
Buy TATAPOWER 250 67.90 65.90 69.90
Buy APOLLOTYRE 100 165.20 160.20 170.20

 

  

 

 

 

 

  ==================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CANBK 31-Dec-15 273.20 என்று வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INFY 31-Dec-15 1096.40 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

INFY 31-Dec-15 ஒப்பந்தமானது 1064.50 என்ற வி​லைக்கு வாங்க பட்டு, 1096.40 என்ற வி​லைக்கு விற்கபட்டுள்ளது.  இந்த பரிவர்த​னையின் மதிப்​பானது…

வாங்கிய மதிப்பு ==> 1064.50 * 500 =  532250.00

விற்ற மதிப்பு =====> 1096.40 * 500 =  548200.00

————————————————————-

லாபம் ===========> 31.90 * 500      =  15950.00

————————————————————-

வாங்கிய மதிப்பின் அடிப்ப​டையில் பார்க்க ​போனால் 532250 * 3% என்பதாக அ​மைந்திருக்கும். உண்​மையில் இதன் முதலீட்டு (மார்ஜின்) மதிப்பானது 532250 / (20/100)  = 106450 ஆகும். இந்தனடிப்ப​டையில் பார்க்க​ ​போனால் நமக்கு 106450 * 15% என்பதா வந்திருக்கும். லாபம் வரும்​போது மிக அதிகமாக இனிக்கும் இ​தே கணக்கீடு நட்டம் வரும்​போது மிகவும் கசக்கவும் ​செய்யும் என்ப​தை மனதில் ​கொள்வது அவசியம்.. 🙂 🙂

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 17351.00 16942.00 0.00
Buy APOLLOTYRE 31-Dec-15 3000 166.40 159.90 0.00
Buy NMDC 31-Dec-15 5000 93.30 90.45 0.00
Sell AUROPHARMA 31-Dec-15 700 0.00 851.60 812.80
Sell LUPIN 31-Dec-15 300 0.00 1867.00 1796.00
Sell HAVELLS 31-Dec-15 2000 0.00 296.60 286.95
Sell DABUR 31-Dec-15 2000 0.00 282.50 273.50
Sell COALINDIA 31-Dec-15 1200 0.00 341.30 330.70
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7806.40 0.00
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 459.10 478.00
Sell CANBK 31-Dec-15 2000 0.00 261.70 281.40

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>