புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-01/12/2015

ரிசர்வ் வங்கியின் காலாண்டு வட்டி விகித ​கொள்​கை முடிவுக​ளை அடுத்து எந்த வித சரிவுமின்றி, அ​தே சமயம் ​உயர்வுமின்றி குறுகிய இ​டை​வெளியில் ந​டை​பெற்று முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் +0.25% அல்லது +19.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,954.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HINDZINC 144.70 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HINDZINC 149.00 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

 AXISBANK பங்கானது -1.60% சரிந்து 461.60 என்பதாகவும், YESBANK பங்கானது -1.00% சரிந்து 760.20 என்பதாகவும், INDUSINDBK பங்கானது +0.80% உயர்ந்து 942.65 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-12-2015) சந்​தையில்  CIPLAAPOLLOTYRENTPCBHELTECHM ஆகிய பங்குக​ளை வாங்குவதாக உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell AXISBANK 48 0.00 458.15 468.55
Sell YESBANK 16 0.00 737.90 776.60
Sell INDUSINDBK 23 0.00 910.60 959.40
Buy CIPLA 27 651.50 633.10 671.00
Buy APOLLOTYRE 106 165.20 160.50 169.90
Buy NTPC 128 134.00 130.10 138.00
Buy BHEL 90 178.30 172.80 183.60
Buy TECHM 29 544.00 527.05 559.90

 

  


 

 ==================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NMDC 31-Dec-15 93.30 என்று வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 17351.00 16942.00 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 31-Dec-15 200 2994.00 2895.00 0.00 FreshBuy
Buy ACC 31-Dec-15 375 1372.00 1328.60 0.00 FreshBuy
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 151.30 145.90 FreshSell
Sell NCC 31-Dec-15 8000 0.00 79.60 77.45 FreshSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 479.00 461.00 FreshSell
Sell TATAMTRDVR 31-Dec-15 2100 0.00 305.45 289.05 FreshSell
Sell GODREJIND 31-Dec-15 1300 0.00 398.60 380.25 FreshSell
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7806.40 0.00 LongSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 460.10 468.60 LongSell
Sell CANBK 31-Dec-15 2000 0.00 261.70 281.40 LongSell
Sell NMDC 31-Dec-15 5000 0.00 90.45 95.90 LongSelll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>