புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/12/2015

லாப பதிவு ​போன்ற காரணங்களால் நிப்டி சற்​றே சரிவு கண்​டே முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் -0.30% அல்லது -23.55 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,931.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

 AXISBANK பங்கானது +0.65% உயர்ந்து 459.50 என்பதாகவும், YESBANK பங்கானது +0.19% உயர்ந்து 752.05 என்பதாகவும், INDUSINDBK பங்கானது +0.43% உயர்ந்து 946.70 என்பதாகவும், CIPLA பங்கானது -1.10% சரிந்து 651.20 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-12-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell AXISBANK 48 0.00 458.15 468.55
Sell YESBANK 16 0.00 737.90 776.60
Sell INDUSINDBK 23 0.00 910.60 959.40
Sell CIPLA 27 0.00 633.10 671.00

 

  

 

 

==================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  TATAMTRDVR 280.40 என்று வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CANBK 31-Dec-15 261.70 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NTPC 31-Dec-15 4000 135.40 131.10 0.00 FreshBuy
Buy BHARATFORG 31-Dec-15 500 876.50 837.05 0.00 FreshBuy
Buy DRREDDY 31-Dec-15 150 3274.00 3066.75 0.00 FreshBuy
Sell FEDERALBNK 31-Dec-15 8000 0.00 59.85 57.30 FreshSell
Sell HEROMOTOCO 31-Dec-15 200 0.00 2734.30 2627.55 FreshSell
Sell SBIN 31-Dec-15 2000 0.00 253.25 241.00 FreshSell
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 8005.80 7878.00 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 17577.00 17120.00 FreshSell
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7878.50 0.00 LongSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 459.65 468.60 LongSell
Sell NMDC 31-Dec-15 5000 0.00 90.15 95.90 LongSelll
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 17120.00 0.00 LongSell
Buy EXIDEIND 31-Dec-15 3400 141.50 150.40 0.00 ShortBuy
Buy GODREJIND 31-Dec-15 1300 368.80 398.60 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன்று NIFTY, BANKNIFTY ஆகிய இரண்டும் இரு மு​றை விற்ப​னை ​செய்வதாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஒன்று ஏற்கன​வே வாங்கிய​தை விற்பதற்கான நட்டநிறுத்த வி​லை. மற்​றொன்று இனி​மேற்​கொண்டு புதியதாக விற்று-வாங்க (short) காரணமாக.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>