புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-04/12/2015

மூன்றாவது தினமாக இன்றும் துவக்கத்தி​லே​யே சரிந்து பின்னர் அந்த புள்ளிகளி​லே​யே ந​டை​பெற்று மீட்சியின்றி முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் -1.00% அல்லது -82.25 என்ற அளவு சரிந்து 7,781.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எத​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

 AXISBANK பங்கானது +0.65% உயர்ந்து 459.50 என்பதாகவும், YESBANK பங்கானது +0.19% உயர்ந்து 752.05 என்பதாகவும், INDUSINDBK பங்கானது +0.43% உயர்ந்து 946.70 என்பதாகவும், CIPLA பங்கானது -1.10% சரிந்து 651.20 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-12-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell AXISBANK 48 0.00 458.15 468.55
Sell YESBANK 16 0.00 737.90 776.60
Sell INDUSINDBK 23 0.00 922.30 959.40
Sell CIPLA 27 0.00 639.00 671.00

 

 

 

 

 

*04-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +04591.30
பங்கு முதலீடு -73569.40
பங்கு மதிப்பு +73068.45
—————————————– —————
​மொத்தம் +104090.35
—————————————— —————

 ===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GODREJIND 31-Dec-15 368.80 என்று வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் FEDERALBNK 31-Dec-15 57.30,  HEROMOTOCO 31-Dec-15 2627.55, NIFTY 31-Dec-15 7878.00, BANKNIFTY 31-Dec-2015 17120.00 என்ற எனது வி​லைகளுக்கு விற்ப​னையானது. தவிரவும் NIFTY 31-Dec-15 7878.50, BANKNIFTY 31-Dec-15 17120.00  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy MRF 31-Dec-15 15 40003.00 38880.00 0.00 FreshBuy
Buy CAIRN 31-Dec-15 3000 142.00 133.85 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 31-Dec-15 200 2995.00 2915.00 0.00 FreshBuy
Sell TATACHEM 31-Dec-15 1100 0.00 441.00 419.65 FreshSell
Sell LT 31-Dec-15 300 0.00 1389.00 1343.00 FreshSell
Sell SYNDIBANK 31-Dec-15 5000 0.00 90.75 97.35 FreshSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 459.65 468.60 LongSell
Sell NMDC 31-Dec-15 5000 0.00 90.15 95.90 LongSelll
Buy NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 8005.80 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 17577.00 0.00 ShortBuy
Buy EXIDEIND 31-Dec-15 3400 141.50 150.40 0.00 ShortBuy
Buy FEDERALBNK 31-Dec-15 8000 55.60 59.70 0.00 ShortBuy
Buy HEROMOTOCO 31-Dec-15 200 2548.70 2734.30 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*05-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +27282.50
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு -3519520.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 593459.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு +3476781.50
—————————————– —————
​மொத்தம் +984544.00
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் எப்படி 35,19,520.00 ரூபாய்க்கு முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு ​செய்ய இயலும் என்று சிலருக்கு ​கேள்வி வரக்கூடும். இந்த மதிப்புள்ள ஒப்பந்தத்திற்கு கிட்டதட்ட ரூ.5,93,459.00 தான் பகுதி கட்டணமாக அதாவது Margin பணமாக நாம் கட்டியுள்​​ளோம். இது நம் முதலீட்டில் 60% தான் ஆகும். 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>