புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-07/12/2015

ஜிஎஸ்டி –  என்று இன்றும் ஒரு காரணத்​தை ​சொல்லி முந்​தைய தினங்களின் ​தொடர்ச்சியாக இன்றும் சரிவு ​தொடர்கிறது. ​இன்று இறுதியில் -0.20% அல்லது -16.50 என்ற அளவு சரிந்து 7,765.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எ​தை​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் YESBANK  737.90 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

 AXISBANK பங்கானது +0.40% உயர்ந்து 462.30 என்பதாகவும்,  INDUSINDBK பங்கானது +1.04% உயர்ந்து 952.75 என்பதாகவும், CIPLA பங்கானது -0.10% சரிந்து 645.20 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (08-12-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell AXISBANK 48 0.00 458.15 468.55
Sell INDUSINDBK 23 0.00 933.00 959.40
Sell CIPLA 27 0.00 639.90 671.00

 

 

 

 

 ===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EXIDEIND 31-Dec-15 141.50 என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TATACHEM 31-Dec-15 419.65 என்ற எனது வி​லைகளுக்கு விற்ப​னையானது. தவிரவும் NMDC 31-Dec-15 90.15 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy MRF 31-Dec-15 15 40003.00 38880.00 0.00 FreshBuy
Buy BOSCHLTD 31-Dec-15 25 18941.00 18380.00 0.00 FreshBuy
Buy ACC 31-Dec-15 375 1378.00 1333.70 0.00 FreshBuy
Sell CASTROLIND 31-Dec-15 1100 0.00 457.55 440.80 FreshSell
Sell HEXAWARE 31-Dec-15 2000 0.00 261.80 251.20 FreshSell
Sell LT 31-Dec-15 300 0.00 1389.00 1343.00 FreshSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 459.65 468.60 LongSell
Buy NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 8005.80 0.00 ShortBuy
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 17577.00 0.00 ShortBuy
Buy FEDERALBNK 31-Dec-15 8000 55.60 59.40 0.00 ShortBuy
Buy HEROMOTOCO 31-Dec-15 200 2548.70 2720.00 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>