புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-09/12/2015

இன்றும் சரிவு ​தொடர்ந்து 7600 புள்ளி என்பதாக வந்துள்ளது. ​இன்று இறுதியில் -1.10% அல்லது -89.20 என்ற அளவு சரிந்து 7,612.50 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எ​​தனையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AXISBANK  458.15, INDUSINDBK 933.00,  CIPLA 639.90 ஆகியன எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-12-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy/Sell NIFTY 0 0.00 0.00 0.00

 

 

 ===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 31-Dec-15 7642.20, FEDERALBANK 31-Dec-15 56.70, HEROMOTOCO  31-Dec-15 2601.30, CASTRALIND 31-Dec-15 427.60, HEXAWARE 31-Dec-15 243.70, LT 31-Dec-15 1302.70 என்ற வி​லைகளில் வாங்க பட்டன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் LUPIN 31-Dec-15 1807.00, BPCL 31-Dec-15 910.75, MINDTREE 31-Dec-15 1452.05 என்ற எனது வி​லைகளுக்கு விற்ப​னையானது. AXISBANK 31-Dec-15  459.65 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy TCS 31-Dec-15 200 2382.90 2329.95 0.00 FreshBuy
Buy BHEL 31-Dec-15 2000 172.75 164.50 0.00 FreshBuy
Buy MRF 31-Dec-15 15 39935.00 39006.00 0.00 FreshBuy
Sell WIPRO 31-Dec-15 1000 0.00 585.30 565.00 FreshSell
Sell JSWSTEEL 31-Dec-15 600 0.00 1000.00 943.80 FreshSell
Sell DABUR 31-Dec-15 2000 0.00 284.90 270.10 FreshSell
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 16607.40 17314.90 0.00 ShortBuy
Buy LUPIN 31-Dec-15 300 1752.80 1875.10 0.00 ShortBuy
Buy BPCL 31-Dec-15 600 883.40 939.80 0.00 ShortBuy
Buy MINDTREE 31-Dec-15 400 1408.50 1498.80 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>