புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-10/12/2015

ஆறு நாட்களாக சரி​வை கண்டு வந்த சந்​தையானது இன்று சற்று மீண்டது. இத​னை short covering என்றும் சிலர் கருதுவார்கள். இந்த நி​லை நீடிக்குமா என்ப​தை அடுத்த வாரத்தில் தான் அறிய இயலும். ​இன்று இறுதியில் +0.93% அல்லது +70.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,683.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எ​த​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று எத​னையும் விற்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy KOTAKBANK 25 680.55 661.00 699.00
Buy PIPAVAVDOC 227 67.75 65.55 69.80
Buy VAKRANGEE 91 166.50 161.05 171.50
Buy PETRONET 57 247.30 238.60 254.70
Buy TATAMTRDVR 44 288.90 277.55 297.60

 

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TCS 31-Dec-15 2382.90, LUPIN 31-Dec-15 1752.80, BPCL  31-Dec-15 883.40 என்ற வி​லைகளில் வாங்க பட்டன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வி​ற்ப​னையாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy KOTAKBANK 31-Dec-15 700 680.90 665.50 0.00 FreshBuy
Buy BIOCON 31-Dec-15 1100 476.40 458.50 0.00 FreshBuy
Buy NTPC 31-Dec-15 4000 134.00 128.80 0.00 FreshBuy
Sell WIPRO 31-Dec-15 1000 0.00 579.95 562.40 FreshSell
Sell M&MFIN 31-Dec-15 400 0.00 252.40 236.60 FreshSell
Sell HINDUNILVR 31-Dec-15 600 0.00 810.00 842.90 FreshSell
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 16775.80 17125.00 0.00 ShortBuy
Buy MINDTREE 31-Dec-15 400 1408.50 1492.60 0.00 ShortBuy
Sell TCS 31-Dec-15 200 0.00 2329.95 2454.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>