புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/12/2015

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் கருத்​தை​யொட்டி சரிவு மீண்டும் இன்று துவங்கியது. ​இன்று இறுதியில் -0.95% அல்லது -72.85 என்ற அளவு சரிந்து 7,610.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் இன்று எனது வி​லைக்கு கி​டைக்கவில்​லை.

இன்று எத​னையும் விற்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (14-12-2015) சந்​தையில் எத​னையும் வாங்குவதா இல்​லை.

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy/Sell NIFTY 0 0.00 0.00 0.00

 

 

 

*11-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +03555.80
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +103555.80
—————————————— —————

 ===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BANKNIFTY 31-Dec-15 16775.80 என்பதாகவும், MINDTREE 31-Dec-15 1492.60 என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லைகளில் வாங்க பட்டன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வி​ற்ப​னையாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NTPC 31-Dec-15 4000 134.00 128.80 0.00 FreshBuy
Buy IGL 31-Dec-15 1100 488.70 455.55 0.00 FreshBuy
Buy INFY 31-Dec-15 500 1066.50 1028.05 0.00 FreshBuy
Sell WIPRO 31-Dec-15 1000 0.00 579.95 562.40 FreshSell
Sell M&MFIN 31-Dec-15 400 0.00 252.40 236.60 FreshSell
Sell DABUR 31-Dec-15 2000 0.00 280.40 267.50 FreshSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 16292.60 16935.10 16129.70 FreshSell
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 7586.20 7728.10 7510.30 FreshSell
Sell TCS 31-Dec-15 200 0.00 2329.95 2406.70 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*11-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +126718.50
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு -476580.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 95316.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு +477890.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1128028.50
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.126718/- என்பதாக கிட்டதட்ட 12.5% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 11-12-2015 என்ற 14 நாட்களில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-11/12/2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>