புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

 



 

பங்குவணிகம்-14/12/2015

துவக்கத்தில் சற்​றே சரிந்து காணப்பட்ட சந்​தையானது பின்னர் ஆதரவு நி​லை​யை ​பெற்றது. ​இன்று இறுதியில் +0.52% அல்லது +39.60 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,650.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று எத​னையும் வாங்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று எத​னையும் விற்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy PETRONET 75 245.65 239.00 0.00
Buy KOTAKBANK 26 682.00 663.00 0.00
Buy AMARAJABAT 18 858.00 831.05 0.00
Buy NTPC 105 133.65 128.90 0.00

 

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INFY 31-Dec-15 1066.50 என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DABUR 31-Dec-15 267.50 என்ற எனது வி​லைக்கு வி​லை​போயுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy MARUTI 31-Dec-15 125 4596.00 4417.80 0.00 FreshBuy
Buy ADANIPORTS 31-Dec-15 1600 255.90 239.85 0.00 FreshBuy
Buy HDFC 31-Dec-15 400 1195.35 1155.95 0.00 FreshBuy
Sell WIPRO 31-Dec-15 1000 0.00 579.70 562.00 FreshSell
Sell INFRATEL 31-Dec-15 1300 0.00 387.50 411.50 FreshSell
Sell PETRONET 31-Dec-15 3000 0.00 246.20 238.30 FreshSell
Buy DABUR 31-Dec-15 2000 260.20 279.80 0.00 ShortBuy
Sell TCS 31-Dec-15 200 0.00 2329.95 2406.70 LongSell
Sell INFY 31-Dec-15 500 0.00 1028.05 1098.50 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>