புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-16/12/2015

துவக்கம் முத​லே உயர்ந்து காணப்பட்ட சந்​தையானது நாள் முழுக்க எதிர்ம​றையி​னை சந்திக்காமல் உற்சாக சூழலி​லே​யே முடிவுக்கு வந்தது. ​இன்று இறுதியில் +0.65% அல்லது +50.00 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,750.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு ந​டை​பெறவில்​லை.

இன்று வி​லை கூறியிருந்த எதுவும் எனது வி​லைக்கு வி​லை​போகவில்​லை.

KOTAKBANK  பங்கானது 1.20% உயர்ந்து 694.50 என்பதாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ITC 54 324.65 315.40 0.00
Sell KOTAKBANK 26 0.00 663.00 699.00
Buy AMARAJABAT 18 858.00 831.05 0.00
Buy PETRONET 61 245.65 237.50 0.00
Buy TATAPOWER 232 63.15 61.00 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EXIDEIND 31-Dec-15 142.15  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TCS 31-Dec-15 2406.70 என்ற எனது வி​லைக்கு வி​லை​போயுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 31-Dec-15 75 7758.20 7579.35 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 31-Dec-15 30 16578.10 16212.00 0.00 FreshBuy
Buy AMBUJACEM 31-Dec-15 2100 195.00 188.30 0.00 FreshBuy
Buy BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 2472.00 2365.00 0.00 FreshBuy
Buy COALINDIA 31-Dec-15 1200 319.95 306.70 0.00 FreshBuy
Sell PETRONET 31-Dec-15 3000 0.00 246.20 237.30 FreshSell
Sell INFRATEL 31-Dec-15 1300 0.00 403.75 387.50 FreshSell
Sell DIVISLAB 31-Dec-15 600 0.00 1143.90 1102.00 FreshSell
Buy DABUR 31-Dec-15 2000 264.80 274.20 0.00 ShortBuy
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 545.10 571.50 0.00 ShortBuy
Sell INFY 31-Dec-15 500 0.00 1036.10 1098.50 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4417.80 4733.90 LongSell
Sell HDFC 31-Dec-15 400 0.00 1160.05 1231.20 LongSell
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 135.10 146.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>