புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-17/12/2015

பிற்பகல் 2மணி வ​ரையிலும் மிக குறுகிய எல்​லையில் ந​டை​பெற்று
வந்த சந்​தையானது பின்ன​ரே ​நேர் நி​லையில் உயர துவங்கியது. ​இன்று
இறுதியில் +1.21% அல்லது +93.45 என்ற அளவு
உயர்ந்து 7,844.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TATAPOWER
 63.15 என்ற எனது வி​லைக்கு ந​டை​பெற்றது.

KOTAKBANK
இன்று 699.00 என்ற எனது வி​​லைக்கு வர்த்தகம் ந​டை​பெற்றது.

TATAPOWER  பங்கானது
4.40% உயர்ந்து 64.75 என்பதாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-12-2015) சந்​தையில் வாங்க,
விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell TATAPOWER 232 0.00 61.10 64.95
Buy CIPLA 35 644.95 630.75 0.00
Buy ITC 54 324.65 315.40 0.00
Buy AMARAJABAT 18 858.00 831.05 0.00
Buy PETRONET 61 245.65 237.50 0.00
Buy BHEL 84 170.20 164.25 0.00

*11-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +03555.80
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +103555.80
—————————————— —————

 ===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 31-Dec-15 7758.20,
BANKNIFTY 31-Dec-15 16578.10, AMBUJACEM 31-Dec-15 195.00,
 BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 2472.00   என்ற வி​லையில்
வர்த்தகமாகியுள்ளது. DABUR 31-Dec-15 274.20 என்ற எனது நட்ட
நிறுத்த வி​லைக்கு வாங்கபட்டுள்ளது.

இன்று
விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INFY 31-Dec-15 1098.50, HDFC 31-Dec-15
1231.20 என்ற எனது வி​லைக்கு வி​லை​போயுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy CIPLA 31-Dec-15 800 646.85 632.05 0.00 FreshBuy
Buy ALBK 31-Dec-15 6000 69.95 67.30 0.00 FreshBuy
Buy HCLTECH 31-Dec-15 600 863.00 827.20 0.00 FreshBuy
Sell BOSCHLTD 31-Dec-15 25 0.00 19157.00 18047.50 FreshSell
Sell COLPAL 31-Dec-15 500 0.00 1010.85 974.00 FreshSell
Sell HAVELLS 31-Dec-15 2000 0.00 311.70 298.50 FreshSell
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 545.10 570.45 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7579.35 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16212.00 17075.40 LongSell
Sell AMBUJACEM 31-Dec-15 2100 0.00 188.30 200.90 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 0.00 2365.00 2546.20 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4421.20 4733.90 LongSell
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 136.75 146.40 LongSell

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>