புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-18/12/2015

துவக்கத்திலிருந்​தே சரிவுடன் துவங்கி இறுதிவ​ரையிலும் அ​தே எதிர்ம​றை தன்​மை நீடித்தது. லாபப் பதிவு என்று கருது​வோரும் உண்டு. ​இன்று இறுதியில் -1.05% அல்லது -82.40 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,761.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு ந​டை​பெறவில்​லை.

TATAPOWER இன்று 64.95 என்ற எனது வி​​லைக்கு வர்த்தகம் ந​டை​பெற்றது.

​கையிருப்பில் எந்த பங்கும் இல்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy HEXAWARE 50 242.95 233.10 0.00
Buy ASIANPAINT 15 885.90 853.00 0.00
Buy COALINDIA 34 319.40 305.00 0.00
Buy PETRONET 61 245.65 237.50 0.00
Buy AUROPHARMA 12 839.40 800.75 0.00
Buy CIPLA 27 649.30 631.05 0.00
Buy AMARAJABAT 15 864.30 831.05 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

*18-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +04415.40
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +104415.40
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ALBK 31-Dec-15 69.95  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AMBUJACEM 31-Dec-15 200.90 என்ற எனது வி​லைக்கு வி​லை​போயுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy COALINDIA 31-Dec-15 1200 319.95 306.75 0.00 FreshBuy
Buy HEXAWARE 31-Dec-15 2000 243.30 234.05 0.00 FreshBuy
Buy SRTRANSFIN 31-Dec-15 600 829.75 783.30 0.00 FreshBuy
Sell BOSCHLTD 31-Dec-15 25 0.00 19157.00 18047.50 FreshSell
Sell ULTRACEMCO 31-Dec-15 200 0.00 2904.95 2787.80 FreshSell
Sell COLPAL 31-Dec-15 500 0.00 1010.85 976.95 FreshSell
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 545.10 570.45 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7579.35 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16212.00 17075.40 LongSell
Sell ALBK 31-Dec-15 6000 0.00 67.30 72.00 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 0.00 2365.00 2546.20 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4480.00 4733.90 LongSell
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 136.75 146.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*18-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +160808.50
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு -3613118.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 502302.80
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு +3628966.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1177656.50
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.160808/- என்பதாக கிட்டதட்ட 16% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 18-12-2015 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>