புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-21/12/2015

சற்​றே எதிர்ம​றையி​னை காட்டும் ​போக்கில் சந்​தை துவங்கினாலும் ​மெல்ல ​​மெல்ல ​நேர்ம​றையி​னை அ​டைந்து ​மேல்நி​லையி​லே​யே முடிவுக்கு வந்தது.  ​இன்று இறுதியில் +0.93% அல்லது +72.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,834.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HEXAWARE  242.95 என்ற வி​லைக்கு வர்த்கம் ந​டை​பெற்றுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு எந்த வி​லையி​னையும் ​சொல்லியிருக்கவில்​லை.

HEXAWARE  பங்கானது +1.80 உயர்ந்து 245.70 என்ற வி​லைக்கு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (22-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell HEXAWARE 50 0.00 233.10 249.80
Buy ITC 44 324.65 316.30 0.00
Buy ZEEL 34 418.40 404.05 0.00
Buy AXISBANK 35 443.65 429.65 0.00
Buy LICHSGFIN 22 489.40 467.00 0.00
Buy DABUR 36 279.00 265.30 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COALINDIA 31-Dec-15 319.95, HEXAWARE 31-Dec-15 243.30, SRTRANSFIN 31-Dec-15 829.75  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் விற்ப​னையாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy AXISBANK 31-Dec-15 1000 444.80 431.30 0.00 FreshBuy
Buy RELCAPITAL 31-Dec-15 1500 410.85 387.50 0.00 FreshBuy
Buy MRF 31-Dec-15 15 39570.00 38660.15 0.00 FreshBuy
Sell BOSCHLTD 31-Dec-15 25 0.00 19157.00 18170.00 FreshSell
Sell ULTRACEMCO 31-Dec-15 200 0.00 2904.95 2792.10 FreshSell
Sell JUSTDIAL 31-Dec-15 500 0.00 894.75 837.60 FreshSell
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 545.10 568.25 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7636.00 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16212.00 17075.40 LongSell
Sell ALBK 31-Dec-15 6000 0.00 67.30 72.00 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 0.00 2389.05 2546.20 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4566.05 4733.90 LongSell
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 139.00 146.40 LongSell
Sell COALINDIA 31-Dec-15 1200 0.00 312.90 329.50 LongSell
Sell HEXAWARE 31-Dec-15 2000 0.00 235.90 249.80 LongSell
Sell SRTRANSFIN 31-Dec-15 600 0.00 783.30 854.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>