புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-22/12/2015

துவக்கத்திலிருந்​தே எதிர்ம​றையாக இருந்த சந்​தையானது மதியம் 1.30 க்கு பின்னராக ​பெரிய அளவில் சரிந்து எதிர்ம​றையாக​வே முடிவுக்கு வந்தது. இன்று இறுதியில் -0.62% அல்லது -48.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,786.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ITC  324.65,  AXISBANK  443.65 என்ற வி​லைக்கு வர்த்கம் ந​டை​பெற்றுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு எந்த வி​லையி​னையும் ​சொல்லியிருக்கவில்​லை.

ITC  பங்கானது -1.90% சரிந்து 320.25, AXISBANK  பங்கானது +1.00% உயர்ந்து 446.70  என்ற வி​லைக்கு முடிவுக்கு வந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (23-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell HEXAWARE 50 0.00 235.50 249.80
Sell ITC 44 0.00 316.30 334.40
Sell AXISBANK 35 0.00 431.10 456.95
Buy DABUR 36 279.25 265.50 0.00
Buy WIPRO 46 559.25 548.50 0.00
Buy CIPLA 37 649.80 636.30 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AXISBANK 31-Dec-15 444.80  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BOSCHLTD  31-Dec-15 18170.00, SRTRANSFIN 31-Dec-15 854.60 ஆகியன விற்ப​னையாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy TITAN 31-Dec-15 1500 365.15 351.40 0.00 FreshBuy
Buy CIPLA 31-Dec-15 800 651.90 638.60 0.00 FreshBuy
Buy OFSS 31-Dec-15 150 3878.00 3762.00 0.00 FreshBuy
Sell COLPAL 31-Dec-15 500 0.00 1010.85 989.05 FreshSell
Sell LUPIN 31-Dec-15 300 0.00 1847.95 1782.25 FreshSell
Sell ULTRACEMCO 31-Dec-15 200 0.00 2904.95 2792.10 FreshSell
Buy WIPRO 31-Dec-15 1000 555.65 561.10 0.00 ShortBuy
Buy BOSCHLTD 31-Dec-15 25 17625.00 19157.00 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7729.50 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16385.70 17075.40 LongSell
Sell ALBK 31-Dec-15 6000 0.00 67.90 72.00 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 0.00 2432.20 2546.20 LongSell
Sell MARUTI 31-Dec-15 125 0.00 4582.40 4622.65 LongSell
Sell EXIDEIND 31-Dec-15 3400 0.00 140.35 143.65 LongSell
Sell COALINDIA 31-Dec-15 1200 0.00 312.90 329.50 LongSell
Sell HEXAWARE 31-Dec-15 2000 0.00 235.90 243.30 LongSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 432.60 458.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>