புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-24/12/2015

முன்​பேர ஒப்பந்த லாப வ​ரைபடம்

இன்று சந்​தை -0.06% அல்லது -4.90 என்ற அளவு சரிந்து 7,861.05 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது வி​லைக்கு ​வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell HEXAWARE 50 0.00 235.50 249.80
Sell ITC 44 0.00 316.40 334.40
Sell AXISBANK 35 0.00 431.10 456.95
Sell DABUR 36 0.00 272.50 287.65
Buy HINDPETRO 21 849.80 826.50 0.00
Buy WIPRO 43 560.00 548.50 0.00
Buy TATAMOTORS 62 384.80 376.80 0.00
Buy PIDILITIND 23 557.00 536.00 0.00
Buy FORTIS 75 179.05 172.40 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*24-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +04415.40
பங்கு முதலீடு -52012.85
பங்கு மதிப்பு +52082.75
—————————————– —————
​மொத்தம் +104485.30
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் GAIL 31-Dec-15 359.35, CESC 31-Dec-15 514.60  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy HINDPETRO 28-Jan-16 600 854.00 833.05 0.00 FreshBuy
Buy YESBANK 28-Jan-16 700 732.45 716.00 0.00 FreshBuy
Buy MRF 28-Jan-16 15 40128.90 39448.50 0.00 FreshBuy
Sell ZEEL 28-Jan-16 1300 0.00 422.35 413.30 FreshSell
Sell MARUTI 28-Jan-16 125 0.00 4724.50 4616.60 FreshSell
Sell TVSMOTOR 28-Jan-16 2000 0.00 294.50 285.30 FreshSell
Buy COLPAL 31-Dec-15 500 959.40 1007.00 0.00 ShortBuy
Buy BOSCHLTD 31-Dec-15 25 17625.00 18555.00 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7763.65 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16605.30 17075.40 LongSell
Sell ALBK 31-Dec-15 6000 0.00 69.15 71.00 LongSell
Sell BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 200 0.00 2469.00 2546.20 LongSell
Sell COALINDIA 31-Dec-15 1200 0.00 315.30 329.50 LongSell
Sell AXISBANK 31-Dec-15 1000 0.00 432.75 458.00 LongSell
Sell GAIL 31-Dec-15 1400 0.00 334.60 369.80 LongSell
Sell CESC 31-Dec-15 1000 0.00 501.00 529.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

*24-12-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +190499.75
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு -4788513.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 849781.80
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு +4838971.25
—————————————– —————
​மொத்தம் +1240958.00
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.190499/- என்பதாக கிட்டதட்ட 19% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 24-12-2015 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

குறிப்பு : இனி அடுத்த சந்​தை நாளில் புதியதாக வாங்கும், விற்கும் அ​னைத்து முன்​பேர ஒப்பந்தங்களும் ஜனவரி மாதத்திற்கான​வைகள் ஆகும்.

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>