புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-29/12/2015

இன்று சந்​தை +0.05% அல்லது +3.80 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,928.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு கூறியிருந்த​வைகளில் HEXAWARE 245.40, ITC  327.90, AXISBANK  456.95, TATAMOTORS  396.30, FORTIS  185.90 என்ற வி​லைகளில் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (30-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell DABUR 36 0.00 275.30 282.00
Sell WIPRO 43 0.00 553.00 576.80
Buy BPCL 28 915.90 898.05 0.00
Buy HINDPETRO 18 855.50 828.00 0.00
Buy DISHTV 178 99.80 97.00 0.00
Buy TECHM 34 526.80 512.40 0.00
Buy SBIN 105 232.25 227.50 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COLPAL 31-Dec-15 980.20  என்ற வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BAJAJ-AUTO 31-Dec-15 2496.70, AXISBANK 31-Dec-15 454.55, CESC 31-Dec-15 519.70 என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy ASHOKLEY 28-Jan-16 7000 90.40 87.90 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 28-Jan-16 150 3769.80 3685.25 0.00 FreshBuy
Buy MRF 28-Jan-16 15 40205.15 39459.80 0.00 FreshBuy
Sell MINDTREE 28-Jan-16 400 0.00 1498.65 1463.00 FreshSell
Sell IOC 28-Jan-16 1200 0.00 441.05 430.00 FreshSell
Sell ASIANPAINT 28-Jan-16 600 0.00 891.75 879.50 FreshSell
Buy BOSCHLTD 31-Dec-15 25 18170.00 18555.00 0.00 ShortBuy
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7770.75 7990.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16672.00 17075.40 LongSell
Sell COALINDIA 31-Dec-15 1200 0.00 317.60 322.90 LongSell
Sell YESBANK 28-Jan-16 700 0.00 716.00 739.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>