புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-30/12/2015

இன்று சந்​தை -0.41% அல்லது -32.70 என்ற அளவு சரிந்து 7,896.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DISHTV  99.80 எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமானது.

இன்று விற்ப​னைக்கு கூறியிருந்த​வைகளில் DABUR  275.30 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைகளில் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (31-12-2015) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell WIPRO 43 0.00 554.00 576.80
Buy AMARAJABAT 20 875.00 851.10 0.00
Buy JUSTDIAL 16 876.95 846.65 0.00
Buy COALINDIA 55 328.40 319.45 0.00
Buy TECHM 32 528.00 512.40 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BOSCHLTD 31-Dec-15 18555.00  என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லையில் வர்த்தகமாகியுள்ளது. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் COALINDIA 31-Dec-15 322.90 என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy TECHM 28-Jan-16 1000 529.00 518.25 0.00 FreshBuy
Buy BOSCHLTD 28-Jan-16 25 18749.95 18240.00 0.00 FreshBuy
Buy MRF 28-Jan-16 15 40205.15 39540.00 0.00 FreshBuy
Sell MARUTI 28-Jan-16 125 0.00 4683.10 4606.00 FreshSell
Sell HEXAWARE 28-Jan-16 2000 0.00 246.85 242.30 FreshSell
Sell INFY 28-Jan-16 500 0.00 1113.90 1090.00 FreshSell
Sell NIFTY 31-Dec-15 75 0.00 7822.25 7901.90 LongSell
Sell BANKNIFTY 31-Dec-15 30 0.00 16742.40 16913.70 LongSell
Sell YESBANK 28-Jan-16 700 0.00 722.00 739.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-30/12/2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>