புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-05/01/2016

இன்று சந்​தை  -0.09% அல்லது -6.65 என்ற அளவு சரிந்து 7,784.65 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (06-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell HAVELLS 51 0.00 298.15 314.90
Sell COALINDIA 55 0.00 320.30 333.40
Buy BPCL 15 907.80 875.00 0.00
Buy HINDPETRO 16 861.90 831.50 0.00
Buy COLPAL 33 982.45 967.30 0.00
Buy AMARAJABAT 22 879.00 857.00 0.00
Buy PFC 50 205.20 195.20 0.00

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IOC 28-Jan-16 436.40 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. HEXAWARE 28-Jan-16 246.80 என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு வாங்க பட்டுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HDFCBANK 28-Jan-16  1070.10  என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy BPCL 28-Jan-16 600 911.80 875.55 0.00 FreshBuy
Buy MINDTREE 28-Jan-16 400 1480.80 1419.00 0.00 FreshBuy
Buy TECHM 28-Jan-16 1000 526.7 507.15 0.00 FreshBuy
Sell NTPC 28-Jan-16 4000 0.00 146.50 142.45 FreshSell
Sell MARUTI 28-Jan-16 125 0.00 4668.00 4568.40 FreshSell
Sell HINDUNILVR 28-Jan-16 600 0.00 870.00 848.55 FreshSell
Buy HEROMOTOCO 28-Jan-16 200 2620.50 2737.55 0.00 ShortBuy
Buy TCS 28-Jan-16 200 2336.10 2452.35 0.00 ShortBuy
Buy HDFCBANK 28-Jan-16 500 1038.00 1095.75 0.00 ShortBuy
Sell IOC 28-Jan-16 1200 0.00 422.00 449.50 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>