புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-07/01/2016

இன்று சந்​தை  -2.23% அல்லது -172.70 என்ற அளவு சரிந்து 7,568.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு கூறியிருந்த​வைகளில்  HAVELLS  298.15, BPCL  916.90,   HINDPETRO  881.00  என்பதாக நட்ட நிறுத்த வி​லையிலும், விற்ப​னை வி​லையிலும் வி​லை​போயுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Sell COALINDIA 55 0.00 324.25 331.70
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TCS 28-Jan-16 2360.20  ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BEML 28-Jan-16  1241.20, BAJAJ-AUTO 28-Jan-16  2470.00, DRREDDY 28-Jan-16 3039.10  என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Jan-16 75 7994.00 7570.40 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Jan-16 30 17144.85 16058.00 0.00 FreshBuy
Buy GODREJIND 28-Jan-16 1300 389.65 369.35 0.00 FreshBuy
Buy WIPRO 28-Jan-16 1000 558.00 542.20 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 28-Jan-16 200 3021.00 2916.15 0.00 FreshBuy
Sell ASIANPAINT 28-Jan-16 600 0.00 914.00 873.25 FreshSell
Sell POWERGRID 28-Jan-16 4000 0.00 144.80 138.15 FreshSell
Sell COALINDIA 28-Jan-16 1200 0.00 329.70 321.00 FreshSell
Buy HDFCBANK 28-Jan-16 500 1048.70 1095.75 0.00 ShortBuy
Buy BEML 28-Jan-16 500 1204.00 1332.15 0.00 ShortBuy
Buy BAJAJ-AUTO 28-Jan-16 150 2396.00 2550.55 0.00 ShortBuy
Buy DRREDDY 28-Jan-16 150 2948.00 3131.00 0.00 ShortBuy
Sell BPCL 28-Jan-16 600 0.00 875.55 911.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


இன்று BEML 28-Jan-16 நாம் கூறியுள்ள வி​லைக்கும் கீழாக​வே திறப்பு வி​லையாக அ​மைந்து விட்டதால் அந்த வி​லைக்கு விற்க பட்டுள்ளது.

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-07/01/2016

 • BEML 28-Jan-16, BAJAJ-AUTO 28-Jan-16, DRREDDY 28-Jan-16 – ஆகியவற்றின் லாட் ​சைஸ் மு​றை​யே 500, 150, 150 என்பதாக பி​ழைதிருத்தம் ​செய்யபட்டது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>