புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/01/2016

இன்று சந்​தை  -0.49% அல்லது -37.50 என்ற அளவு சரிந்து 7,563.85 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HDFCBANK 28-Jan-16 1060.10, BEML 28-Jan-16 1216.40,   COALINDIA  28-Jan-16  311.40,  DRREDDY  28-Jan-16  2978.30 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன. 

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வி​லை ​போகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Jan-16 75 7828.00 7505.40 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Jan-16 30 16700.00 15841.40 0.00 FreshBuy
Buy INDUSINDBK 28-Jan-16 600 954.65 923.20 0.00 FreshBuy
Buy ULTRACEMCO 28-Jan-16 200 2770.00 2635.55 0.00 FreshBuy
Buy NTPC 28-Jan-16 4000 144.90 137.55 0.00 FreshBuy
Sell KSCL 28-Jan-16 750 0.00 395.80 358.85 FreshSell
Sell JSWSTEEL 28-Jan-16 600 0.00 1101.00 1010.20 FreshSell
Sell PIDILITIND 28-Jan-16 1000 0.00 574.10 551.85 FreshSell
Sell BPCL 28-Jan-16 600 0.00 883.60 911.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>