புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-15/01/2016

பங்கு சந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்த வர்த்தகம்

இன்று சந்​தை  -1.31% அல்லது -99.00 என்ற அளவு சரிந்து 7,437.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த எந்த பங்கும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (16-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          

   

 

 

 

 

 

*15-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +06583.55
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +106583.55
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் ABIRLANUVO 28-Jan-16  2055.10 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IGL 28-Jan-16  557.05, PTC 28-Jan-16 64.70, SRF 28-Jan-16 1227.00  என்ற எனது வி​லைக்கு விற்க பட்டுள்ளது. NTPC 28-Jan-16 137.55 என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Jan-16 75 7619.00 7428.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Jan-16 30 16186.00 15161.50 0.00 FreshBuy
Buy HCLTECH 28-Jan-16 600 840.75 795.85 0.00 FreshBuy
Buy COALINDIA 28-Jan-16 1200 321.20 308.80 0.00 FreshBuy
Buy MARICO 28-Jan-16 1300 227.90 218.70 0.00 FreshBuy
Sell POWERGRID 28-Jan-16 4000 0.00 147.05 138.65 FreshSell
Sell IOC 28-Jan-16 1200 0.00 448.25 425.00 FreshSell
Sell PETRONET 28-Jan-16 3000 0.00 265.60 249.15 FreshSell
Buy PIDILITIND 28-Jan-16 1000 546.30 563.80 0.00 ShortBuy
Buy IGL 28-Jan-16 1100 540.30 602.60 0.00 ShortBuy
Buy PTC 28-Jan-16 8000 60.10 70.65 0.00 ShortBuy
Buy SRF 28-Jan-16 400 1190.20 1338.00 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

*15-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +320048.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -2128195.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 425069.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +2173005.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1364858.95
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.320048/- என்பதாக கிட்டதட்ட 32% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 15-01-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>