புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/01/2016

இன்று சந்​தை  +1.14% அல்லது +84.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,435.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (20-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy YESBANK 13 689.85 651.70 709.80
Buy SUNPHARMA 16 804.65 775.00 828.80
Buy WIPRO 23 552.00 530.75 568.80
Buy ITC 59 320.40 311.95 329.80
-Nil-          

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் IOC 28-Jan-16 412.30,  IGL 28-Jan-16 540.30 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HCLTEC 28-Jan-16 857.60, POWERGRID 28-Jan-16  138.05  என்ற எனது வி​லைக்கு விற்க பட்டுள்ளது. 

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 28-Jan-16 75 7560.40 7354.85 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 28-Jan-16 30 15639.00 14985.30 0.00 FreshBuy
Buy HEROMOTOCO 28-Jan-16 200 2498.80 2384.15 0.00 FreshBuy
Buy SUNPHARMA 28-Jan-16 600 805.00 776.05 0.00 FreshBuy
Buy MARICO 28-Jan-16 1300 227.90 217.60 0.00 FreshBuy
Sell MINDTREE 28-Jan-16 400 0.00 1558.00 1420.90 FreshSell
Sell RELIANCE 28-Jan-16 500 0.00 1089.95 1012.60 FreshSell
Sell BPCL 28-Jan-16 600 0.00 942.00 868.00 FreshSell
Buy POWERGRID 28-Jan-16 4000 135.40 144.95 0.00 ShortBuy
Buy PETRONET 28-Jan-16 3000 241.70 263.60 0.00 ShortBuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>