புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-22/01/2016

பங்குசந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தம்

இன்று சந்​தை  +2.00% அல்லது +145.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,422.45 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகள் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy TITAN 24 349.00 326.95 359.50
Buy BHEL 30 148.00 131.80 152.40
Buy FORTIS 30 180.80 164.60 186.20
-Nil- RELCAPITAL 12 381.25 340.00 392.70
-Nil- DISHTV 69 88.40 81.25 91.10

   

 

 


 

 

 

*22-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +06583.55
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு +0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +106583.55
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TITAN 25-Feb-16 348.15 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7491.00 7250.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15623.65 14762.50 0.00 FreshBuy
Buy TCS 25-Feb-16 200 2307.30 2250.00 0.00 FreshBuy
Buy LT 25-Feb-16 300 1147.00 1077.00 0.00 FreshBuy
Buy HDFC 25-Feb-16 400 1170.00 1128.50 0.00 FreshBuy
Sell INFY 25-Feb-16 500 0.00 1168.00 1124.55 FreshSell
Sell BPCL 25-Feb-16 600 0.00 927.00 856.40 FreshSell
Sell APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 0.00 1436.95 1351.00 FreshSell
Sell TITAN 25-Feb-16 1500 0.00 329.80 358.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

*22-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +469043.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -522225.00
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 104445.00
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +523050.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +1469868.95
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.469043/- என்பதாக கிட்டதட்ட 46% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 22-01-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

வரவு-​செலவு விவரங்கள்

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>