புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-25/01/2016

இன்று சந்​தை  +0.18% அல்லது +13.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,436.15 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TITAN  349.00 என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு  எந்த பங்கிற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-01-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ASHOKLEY 97 87.25 82.10 89.90
Buy TATACOMM 17 407.15 379.05 419.40
Buy NATCOPHARM 9 547.85 492.30 564.30
Buy PIDILITIND 15 548.00 528.50 564.40
Buy UPL 14 405.10 370.35 417.30
Sell TITAN 24 0.00 336.80 359..50

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TCS 25-Feb-16 2307.30,  HDFC 25-Feb-16 1170.30  என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7493.00 7250.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15703.00 14762.50 0.00 FreshBuy
Buy HDFCBANK 25-Feb-16 500 1047.85 1011.20 0.00 FreshBuy
Buy INDUSINDBK 25-Feb-16 600 911.95 870.00 0.00 FreshBuy
Buy PIDILITIND 25-Feb-16 1000 548.00 530.45 0.00 FreshBuy
Sell BPCL 25-Feb-16 600 0.00 894.00 856.40 FreshSell
Sell INFY 25-Feb-16 500 0.00 1164.50 1124.55 FreshSell
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2603.00 2466.50 FreshSell
Sell TITAN 25-Feb-16 1500 0.00 329.80 358.60 LongSell
Sell TCS 25-Feb-16 200 0.00 2250.00 2376.50 LongSell
Sell HDFC 25-Feb-16 400 0.00 1128.50 1205.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>