புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-29/01/2016

பங்கு சந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தம்

இன்று சந்​தை  +1.87% அல்லது +138.90 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,563.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் OIL  350.25,   HINDUNILVR  799.00,  INDUSINDBK  828.00  என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TITAN  349.00, ASHOKLEY  89.90 என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (01-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy TATACHEM 32 354.50 339.05 365.10
Buy CEATLTD 10 946.00 900.00 974.40
Buy TATAGLOBAL 90 127.45 121.95 131.30
Buy KOTAKBANK 17 689.00 660.25 709.70
Buy DABUR 23 252.65 231.50 260.20
Sell OIL 26 0.00 332.55 360.80
Sell HINDUNILVR 15 0.00 766.40 823.00
Sell INDUSINDBK 10 0.00 880.05 945.50

   

 

 


 

 

 

 

 

*29-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +07456.15
பங்கு முதலீடு -29371.50
பங்கு மதிப்பு +30681.80
—————————————– —————
​மொத்தம் +108766.45
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் NIFTY 25-Feb-16 7493.15,  VEDL 25-Feb-16 69.35,  RELIANCE 25-Feb-16 1027.05, INDUSINDBK 25-Feb-16 917.00  என்ற எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் TITAN 25-Feb-16  348.15,  TCS  25-Feb-16  2376.50, HDFC 25-Feb-16 1170.00  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15681.30 14929.00 0.00 FreshBuy
Buy BAJAJ-AUTO 25-Feb-16 200 2351.00 2261.65 0.00 FreshBuy
Buy TATACHEM 25-Feb-16 1100 356.20 341.25 0.00 FreshBuy
Buy BRITANNIA 25-Feb-16 200 2707.25 2586.00 0.00 FreshBuy
Sell INFRATEL 25-Feb-16 1300 0.00 389.00 355.50 FreshSell
Sell HAVELLS 25-Feb-16 2000 0.00 304.65 290.45 FreshSell
Sell ASIANPAINT 25-Feb-16 600 0.00 882.00 848.90 FreshSell
Buy HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 2443.30 2602.10 0.00 ShotBuy
Sell NIFTY 25-Feb-16 75 0.00 7334.60 7717.90 LongSell
Sell VEDL 25-Feb-16 4000 0.00 63.25 71.80 LongSell
Sell RELIANCE 25-Feb-16 500 0.00 995.75 1057.90 LongSell
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 870.05 944.50 LongSell
Sell TATAMTRDVR 25-Feb-16 2100 0.00 250.85 275.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

*29-01-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +499663.95
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -2976291.25
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 535325.60
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +2986663.75
—————————————– —————
​மொத்தம் +1510036.45
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.499663/- என்பதாக கிட்டதட்ட 49.90% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 29-01-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

வரவு-​செலவு விவரங்கள்

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>