புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-01/02/2016-2

பல நண்பர்களும் காமாடிட்டி சந்​தை பற்றி ​கேட்டு ​கொண்டிருந்தார்கள். தவிரவும் லட்சகணக்கிலான முதலீடா சற்று கு​றைவான அளவு முதலீட்டில் ஏதும் வணிகம் ​செய்ய இயலாதா என்ற ​கேள்வி ​வேறு ​தொக்கி நின்றது. இவ்விரண்​டையும் நி​றை​வேற்றும் வண்ணமாக ரூ.50,000/- (ஐம்பதினாயிரம்) முதலீட்டில் வணிகம் ​செய்ய மு​னைந்துள்​ளேன். தினமும் கா​லையில் இந்த இடு​கைகள் முந்​தைய தின சந்​தைமுடிவுக​ளை ஒட்டி ​வெளிவரும்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

இன்று வாங்க எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 104.45 102.50 FreshSell
Sell COPPERM 29FEB2016 250 0.00 313.80 305.40 FreshSell
Sell CRUDEOILM 29FEB2016 10 0.00 2345.00 2149.00 FreshSell
Sell GOLDGUINEA 29FEB2016 1 0.00 21700.00 21050.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 29FEB2016 1000 0.00 119.00 112.30 FreshSell
Sell NICKELM 29FEB2016 100 0.00 590.30 575.10 FreshSell
Sell SILVERMIC 29FEB2016 1 0.00 35371.00 34530.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 112.80 107.10 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>