புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-02/02/2016-1

இன்று சந்​தை  -1.33% அல்லது -100.40 என்ற அளவு சரிந்து 7,455.55 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லையில் வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  TATACHEM  364.90  என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ITC 22 326.00 304.05 335.80
Buy PETRONET 17 259.00 240.90 266.80
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
Sell OIL 26 0.00 342.80 360.80
Sell HINDUNILVR 15 0.00 766.40 823.00
Sell INDUSINDBK 10 0.00 880.05 945.50

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BATAINDIA 25-Feb-16  462.15, BPCL 25-Feb-16  858.50, TATASTEEL 25-Feb-16  246.00, TATACHEM 25-Feb-16 366.90, BRITANNIA 25-Feb-16  2813.00 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. TATAMTRDVR  25-Feb-16  256.05  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15681.30 15171.60 0.00 FreshBuy
Buy SIEMENS 25-Feb-16 400 1049.00 1040.00 0.00 FreshBuy
Buy M&MFIN 25-Feb-16 2000 208.85 190.90 0.00 FreshBuy
Buy IOC 25-Feb-16 1200 407.10 392.55 0.00 FreshBuy
Sell APOLLOTYRE 25-Feb-16 3000 0.00 149.80 141.50 FreshSell
Sell WOCKPHARMA 25-Feb-16 375 0.00 1301.70 1208.65 FreshSell
Sell INDIACEM 25-Feb-16 6000 0.00 95.00 86.95 FreshSell
Buy HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 2443.30 2571.60 0.00 ShortBuy
Buy BATAINDIA 25-Feb-16 1000 0.00 489.40 448.30 ShortBuy
Buy BPCL 25-Feb-16 600 0.00 896.00 832.70 ShortBuy
Buy TATASTEEL 25-Feb-16 2000 0.00 258.00 231.10/open ShortBuy
Sell NIFTY 25-Feb-16 75 0.00 7404.60 7717.90 LongSell
Sell RELIANCE 25-Feb-16 500 0.00 997.30 1027.05 LongSell
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 870.05 934.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பு : TATASTEEL 25-Feb-16 ஒப்பந்தமானது இன்​றே மிகவும் கீ​ழே இறங்கியுள்ள காரணத்தால் 231.10 அல்லது திறப்பு வி​லை என உசிதமான​தை சூழலுக்கு ஏற்ப வாங்கி ​கொள்ள உள்​ளேன்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>