புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-02/02/2016-2

இன்று வாங்க எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் CRUDEOILM 19FEB2016  2149.00,  NICKELM  29FEB2016  575.10 என்ற வி​லையில் விற்ப​னையாகியுள்ளன.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 104.80 102.50 FreshSell
Sell COPPERM 29FEB2016 250 0.00 314.80 305.40 FreshSell
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 0.00 2345.00 0.00 ShortBuy
Sell GOLDGUINEA 29FEB2016 1 0.00 21700.00 21050.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 29FEB2016 1000 0.00 120.80 113.55 FreshSell
Buy NICKELM 29FEB2016 100 0.00 588.00 0.00 ShortBuy
Sell SILVERMIC 29FEB2016 1 0.00 35091.00 34530.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 114.85 107.10 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==============================================================================================
​நேற்று மா​லை ​வெளியிட்ட இடு​கையில் உள்ள முன்​பேர ஒப்பந்த பகுதி மீள்பதிப்பு(மறுஒளிபரப்பு) ​கொஞ்சம்..
==============================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BATAINDIA 25-Feb-16  462.15, BPCL 25-Feb-16  858.50, TATASTEEL 25-Feb-16  246.00, TATACHEM 25-Feb-16 366.90, BRITANNIA 25-Feb-16  2813.00 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. TATAMTRDVR  25-Feb-16  256.05  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15681.30 15171.60 0.00 FreshBuy
Buy SIEMENS 25-Feb-16 400 1049.00 1040.00 0.00 FreshBuy
Buy M&MFIN 25-Feb-16 2000 208.85 190.90 0.00 FreshBuy
Buy IOC 25-Feb-16 1200 407.10 392.55 0.00 FreshBuy
Sell APOLLOTYRE 25-Feb-16 3000 0.00 149.80 141.50 FreshSell
Sell WOCKPHARMA 25-Feb-16 375 0.00 1301.70 1208.65 FreshSell
Sell INDIACEM 25-Feb-16 6000 0.00 95.00 86.95 FreshSell
Buy HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 2443.30 2571.60 0.00 ShortBuy
Buy BATAINDIA 25-Feb-16 1000 0.00 489.40 448.30 ShortBuy
Buy BPCL 25-Feb-16 600 0.00 896.00 832.70 ShortBuy
Buy TATASTEEL 25-Feb-16 2000 0.00 258.00 231.10/open ShortBuy
Sell NIFTY 25-Feb-16 75 0.00 7404.60 7717.90 LongSell
Sell RELIANCE 25-Feb-16 500 0.00 997.30 1027.05 LongSell
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 870.05 934.80 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பு : TATASTEEL 25-Feb-16 ஒப்பந்தமானது இன்​றே மிகவும் கீ​ழே இறங்கியுள்ள காரணத்தால் 231.10 அல்லது திறப்பு வி​லைக்கு வாங்கி ​கொள்ள உள்​ளேன்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>