புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/02/2016

பங்குசந்​தை

இன்று சந்​தை  -1.26% அல்லது -93.75 என்ற அளவு சரிந்து 7,361.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லையில் வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  HINDUNILVR  823.00  என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையானது. OIL  342.80  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy ITC 34 326.00 311.65 335.80
Buy PETRONET 27 259.00 240.90 266.80
Buy WELSPUNIND 6 897.00 820.15 923.90
-Nil-          
-Nil-          
Sell INDUSINDBK 10 0.00 891.00 918.00

   

 

 


 

 

===================================================================================
முன்​பேர ஒப்பதங்கள்

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் BATAINDIA  25-Feb-16 448.30,  BPCL 25-Feb-16  832.70,  TATASTEEL  25-Feb-16  227.75  என எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் APOLLOTYRE 25-Feb-16  141.50, WOCKPHARMA 25-Feb-16  1208.65, INDIACEM 25-Feb-16  85.50 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. NIFTY  25-Feb-16  7404.60,   RELIANCE  25-Feb-16  992.00  என்ற எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7606.80 7375.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15605.85 14800.00 0.00 FreshBuy
Buy LUPIN 25-Feb-16 300 1764.45 1682.00 0.00 FreshBuy
Buy BEL 25-Feb-16 450 1248.40 1191.05 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 25-Feb-16 150 3554.80 3326.75 0.00 FreshBuy
Sell DIVISLAB 25-Feb-16 600 0.00 1163.80 1107.00 FreshSell
Sell AMBUJACEM 25-Feb-16 2100 0.00 199.70 190.30 FreshSell
Sell CIPLA 25-Feb-16 800 0.00 607.80 561.55 FreshSell
Buy HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 2454.00 2571.60 0.00 ShortBuy
Sell INDUSINDBK 25-Feb-16 600 0.00 892.20 917.00 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


==============================================================================================

Commodity

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Sell ALUMINI 29FEB2016 1000 0.00 104.80 102.50 FreshSell
Sell COPPERM 29FEB2016 250 0.00 316.80 305.40 FreshSell
Buy CRUDEOILM 19FEB2016 10 0.00 2287.00 0.00 ShortBuy
Sell GOLDGUINEA 29FEB2016 1 0.00 21650.00 21259.00 FreshBuy
Sell LEADMINI 29FEB2016 1000 0.00 122.65 115.20 FreshSell
Buy NICKELM 29FEB2016 100 0.00 588.00 0.00 ShortBuy
Sell SILVERMIC 29FEB2016 1 0.00 35799.00 34625.00 FreshSell
Sell ZINCMINI 29FEB2016 1000 0.00 115.75 108.15 FreshSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>