புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-05/02/2016-1

பங்கு சந்​தை முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

இன்று சந்​தை  +1.15% அல்லது +85.10 என்ற அளவு உயர்ந்து 7,489.10 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் PETRONET  259.00,  WELSPUNIND  899.75,  NMDC  82.40 என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  NMDC  84.90  என்ற எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையானது. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (04-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy CAIRN 32 127.95 112.75 131.80
Buy DABUR 35 252.50 238.45 259.80
Buy ITC 45 325.95 314.85 335.70
Buy EXIDEIND 54 125.75 116.50 129.50
Buy BANKBARODA 42 128.05 116.30 131.90
Sell PETRONET 27 0.00 246.95 266.80
Sell WELSPUNIND 6 0.00 831.00 926.70

   

 

 


 

 

 

 

 

*05-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +07859.95
பங்கு முதலீடு -12391.50
பங்கு மதிப்பு +12546.00
—————————————– —————
​மொத்தம் +108014.45
—————————————— —————

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HEROMOTOCO  25-Feb-16  2571.60 என்பதாக இரண்டு ஒப்பந்தங்களாக வாங்க பட்டுள்ளது. ஒன்று முந்​தைய விற்ப​னைகான நட்ட நிறுத்தமாகவும், மற்​றொன்று புதியதாக வாங்கவும்.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் INDUSINDBK 25-Feb-16  917.00 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7606.80 7375.00 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15605.85 14800.00 0.00 FreshBuy
Buy CAIRN 25-Feb-16 3000 127.40 113.00 0.00 FreshBuy
Buy MARICO 25-Feb-16 1300 229.40 217.70 0.00 FreshBuy
Buy DABUR 25-Feb-16 2000 253.35 239.50 0.00 FreshBuy
Sell WIPRO 25-Feb-16 1000 0.00 574.45 556.00 FreshSell
Sell HDFCBANK 25-Feb-16 500 0.00 1072.45 1046.00 FreshSell
Sell INFY 25-Feb-16 500 0.00 1195.65 1156.00 FreshSell
Buy APOLLOTYRE 25-Feb-16 3000 138.70 149.80 0.00 ShortBuy
Buy WOCKPHARMA 25-Feb-16 375 1050.00/open 1294.95 0.00 ShortBuy
Buy INDIACEM 25-Feb-16 6000 84.70 94.70 0.00 ShortBuy
Buy DIVISLAB 25-Feb-16 600 1107.00 1163.80 0.00 ShortBuy
Buy CIPLA 25-Feb-16 800 561.55 607.80 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2481.50 2648.70 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*05-02-2016 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 1000000.00
லாபம்/நட்டம் +540122.65
முன்​பேர ஒப்பந்த முதலீடு – வாங்க -2446141.25
முன்​பேர ஓப்பந்த முதலீடு -பகுதி கட்டணம்(margin) 500836.75
முன்​பேர ஒப்பந்த மதிப்பு – விற்க +2504183.75
—————————————– —————
​மொத்தம் +1510036.45
—————————————— —————

பத்து இலட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ரூ.540122/- என்பதாக கிட்டதட்ட 54% லாபத்​தை கண்டுள்​ளோம். 27-11-2015 துவங்கி இன்று 05-02-2016 என்ற இ​டை​வெளியில் இது நி​றை​வேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிட தக்கது.

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-05/02/2016-1

 • வாழ்த்துகள்.மிகவும் பயனுள்ள விபரங்கள்.அதிகமானவர்களை சென்றடைய வாழ்த்துகள்.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>