புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-08/02/2016-1

இன்று சந்​தை  -1.36% அல்லது -101.85 என்ற அளவு சரிந்து 7,387.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் EXIDEIND  125.75, BANKBARODA  128.05 என்று எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy DABUR 33 253.25 238.45 259.80
Buy COLPAL 13 862.75 825.00 888.60
Buy BATAINDIA 10 495.70 446.45 509.80
Buy MOTHERSUMI 16 275.40 245.60 283.70
Buy DISHMAN 12 355.90 315.25 366.60
Buy CEATLTD 9 932.00 881.55 960.00
Sell PETRONET 27 0.00 250.00 266.80
Sell WELSPUNIND 6 0.00 844.10 926.70
Sell EXIDEIND 54 0.00 116.50 129.50
Sell BANKBARODA 42 0.00 116.30 131.90

   

 

 

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் MARICO  25-Feb-16  229.40,  APOLLOTYRE  25-Feb-16  138.70,  WOCKPHARMA  25-Feb-16  1050.15,  INDIACEM  25-Feb-16  84.70,  DIVISLAB  25-Feb-16  1107.00,  CIPLA  25-Feb-16  561.55 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO  25-Feb-16  556.00,  HDFCBANK  25-Feb-16  1046.00,   INFY  25-Feb-16  1156.00 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7594.45 7369.60 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15516.95 14787.00 0.00 FreshBuy
Buy DABUR 25-Feb-16 2000 253.75 239.50 0.00 FreshBuy
Buy MOTHERSUMI 25-Feb-16 1500 276.25 246.70 0.00 FreshBuy
Buy M&MFIN 25-Feb-16 2000 207.40 193.15 0.00 FreshBuy
Sell HDFC 25-Feb-16 400 0.00 1195.45 1160.10 FreshSell
Sell OFSS 25-Feb-16 150 0.00 3818.90 3605.00 FreshSell
Sell IGL 25-Feb-16 1100 0.00 574.70 543.65 FreshSell
Buy WIPRO 25-Feb-16 1000 539.30 572.90 0.00 ShortBuy
Buy HDFCBANK 25-Feb-16 500 1014.60 1070.65 0.00 ShortBuy
Buy INFY 25-Feb-16 500 1121.30 1195.65 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2481.50 2648.70 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>