புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-09/02/2016-1

இன்று சந்​தை  -1.21% அல்லது -89.05 என்ற அளவு சரிந்து 7,298.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்கமாகவில்​லை.

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (08-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
Sell PETRONET 27 0.00 249.85 266.80
Sell WELSPUNIND 6 0.00 845.95 926.70
Sell EXIDEIND 54 0.00 116.50 129.50
Sell BANKBARODA 42 0.00 116.30 128.10

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WIPRO  25-Feb-16  539.30,  INFY 25-Feb-16 1121.30 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் OFSS  25-Feb-16  3605.00 ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 7295.55 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 14787.00 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 25-Feb-16 500 858.65 824.30 0.00 FreshBuy
Buy TATAPOWER 25-Feb-16 8000 60.85 56.60 0.00 FreshBuy
Buy ONGC 25-Feb-16 2000 222.40 211.00 0.00 FreshBuy
Sell DRREDDY 25-Feb-16 150 0.00 3138.05 2960.00 FreshSell
Sell INFRATEL 25-Feb-16 1300 0.00 371.40 355.60 FreshSell
Sell ULTRACEMCO 25-Feb-16 200 0.00 2873.00 2744.45 FreshSell
Buy HDFCBANK 25-Feb-16 500 1025.10 1068.75 0.00 ShortBuy
Buy OFSS 25-Feb-16 150 3501.00 3750.05 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2481.50 2648.70 LongSell
Sell MARICO 25-Feb-16 1300 0.00 217.70 236.30 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

8 comments to பங்குவணிகம்-09/02/2016-1

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>