புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-10/02/2016-1

இன்று சந்​தை  -1.13% அல்லது -82.50 என்ற அளவு சரிந்து 7,215.70 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்க வில்​லை    .

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும விற்ப​னையாகவில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
Sell PETRONET 27 0.00 249.85 251.30
Sell WELSPUNIND 6 0.00 855.10 899.75
Sell EXIDEIND 54 0.00 119.35 127.55
Sell BANKBARODA 42 0.00 116.30 116.90

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HDFCBANK  25-Feb-16  1025.10,  OFSS 25-Feb-16 3501.00 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் DRREDDY  25-Feb-16  2930.00,  INFRATEL  25-Feb-16  355.60,  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 7194.10 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 14531.00 0.00 FreshBuy
Buy RELINFRA 25-Feb-16 1300 447.65 401.65 0.00 FreshBuy
Buy CASTROLIND 25-Feb-16 1100 415.50 400.15 0.00 FreshBuy
Buy BPCL 25-Feb-16 600 855.40 813.50 0.00 FreshBuy
Sell GODREJIND 25-Feb-16 1300 0.00 354.50 334.50 FreshSell
Sell KOTAKBANK 25-Feb-16 700 0.00 701.00 663.00 FreshSell
Sell HINDUNILVR 25-Feb-16 600 0.00 856.55 819.00 FreshSell
Buy DRREDDY 25-Feb-16 150 2842.10 3138.05 0.00 ShortBuy
Buy INFRATEL 25-Feb-16 1300 345.10 371.40 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2481.50 2571.60 LongSell
Sell MARICO 25-Feb-16 1300 0.00 222.50 229.40 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>