புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/02/2016-1

இன்று சந்​தை  -3.32% அல்லது -239.35 என்ற அளவு சரிந்து 6976.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்க  எதற்கும் வி​லை கூறியிருக்க வில்​லை    .

இன்று விற்ப​னைக்கு  வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் WELSPUNIND  899.75, EXIDEIND  127.55,   BANKBARODA  116.90 என்ற வி​லையில் விற்ப​னையானது. PETRONET  241.95 என்ற நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு விற்ப​னையானது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          
-Nil-          

   

 

 

===================================================================================

இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.

இன்று விற்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் MARICO  25-Feb-16  229.40,  GODREJIND  25-Feb-16  334.50,  KOTAKBANK 25-Feb-16  663.00,   HINDUNILVR  25-Feb-16  819.00  ஆகிய​வை எனது வி​லைக்கு விற்ப​னையாகியுள்ளன. 

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (11-02-2016) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Exp_Dt Lot Size Buy Rate SL Sell Rate Remarks
Buy NIFTY 25-Feb-16 75 7534.50 7194.10 0.00 FreshBuy
Buy BANKNIFTY 25-Feb-16 30 15412.00 14531.00 0.00 FreshBuy
Buy IDEA 25-Feb-16 3000 104.40 96.85 0.00 FreshBuy
Buy GRASIM 25-Feb-16 150 3525.00 3354.35 0.00 FreshBuy
Buy COLPAL 25-Feb-16 500 858.65 817.70 0.00 FreshBuy
Sell SUNPHARMA 25-Feb-16 600 0.00 870.00 831.05 FreshSell
Sell APOLLOHOSP 25-Feb-16 400 0.00 1470.00 1413.95 FreshSell
Sell HEXAWARE 25-Feb-16 2000 0.00 246.55 228.05 FreshSell
Buy DRREDDY 25-Feb-16 150 2871.40 3138.05 0.00 ShortBuy
Buy INFRATEL 25-Feb-16 1300 352.00 371.40 0.00 ShortBuy
Buy GODREJIND 25-Feb-16 1300 318.15/open 354.50 0.00 ShortBuy
Buy KOTAKBANK 25-Feb-16 700 629.55/open 701.10 0.00 ShortBuy
Buy HINDUNILVR 25-Feb-16 600 794.40 856.55 0.00 ShortBuy
Sell HEROMOTOCO 25-Feb-16 200 0.00 2489.00 2571.60 LongSell

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-11/02/2016-1

 • பி​ழை திருத்தம்:

  //இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் HDFCBANK 25-Feb-16 1025.10, OFSS 25-Feb-16 3501.00 ஆகியன எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகியுள்ளன.//

  என்ற வரியானது..

  //இன்று வாங்க வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எதுவும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை.//

  .. என்பதாக மாற்றபட்டுள்ளது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>